• Natječaji - javna nabava

POZIV NA DOSTAVU PONUDE – pojačano održavanje nerazvrstanih cesta

Objava: 26.3.2019.
Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Predmet nabave je „Pojačano održavanje nerazvrstane ceste stambeno naselje Kruj i Brajki-Punta “.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE – najam šatora i opreme

Objava: 25.3.2019.
Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - Usluga provedbe informativno-obrazovnih aktivnosti te promidžbe i vidljivosti projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta grada Buje – Buie“

Objava: 4.3.2019.
Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Službene novine Grada Buja“ broj 08/17, 15/18).

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - Usluga tehničke pomoći za upravljanje i administraciju projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta grada Buje – Buie“

Objava: 4.3.2019.
Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Službene novine Grada Buja“ broj 08/17, 15/18).

POZIV NA DOSTAVU PONUDE – nabava usluge izrade glavnog elektrotehničkog projekta za potrebu realizacije projekta modernizacije postojećeg sustava javne rasvjete

Objava: 27.2.2019.
Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Poziv na dostavu ponude - 04.02.2019.

Objava: 4.2.2019.
Poziv na dostavu ponude: usluga za izradu geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta za nerazvrstane ceste na području Grada Buja u naseljima: Brajki, Bibali, Krug i gospodarsko servisnoj zoni Buje (Valenari)

Poziv na dostavu ponude: usluga za nadzor nad radovima rekonstrukcije i dogradnje Zgrade dječjeg vrtića u Bujama

Objava: 29.1.2019.
Predmet nabave je „usluga za nadzor nad radovima rekonstrukcije i dogradnje Zgrade dječjeg vrtića u Bujama“, koja mora obuhvaćati stručni nadzor nad građevisnko-obrtničkim radovima i radovima na instalacijama vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija te strojarski nadzor kao i koordinaciju ostalih stručnih nadzora kao glavni nadzorni inženjer.

Istaknuto