• Natječaji - javna nabava

Izrada Strategije razvoja turizma

Objava: 7.8.2018.
AŽURIRANO 03.09.2018: OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Poziv na dostavu ponude izrade Strategije razvoja turizma Grada Buja – Buie 2018. – 2025.
Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Rok izrade strategije: pet mjeseci od datuma potpisivanja ugovora.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - 02.07.2018.

Objava: 2.7.2018.
Poziv na dostavu ponuda - "jednostavna nabava". Predmet nabave je nabava usluge za izradu projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekti) za rekonstrukciju i dogradnju Zgrade dječjeg vrtića u Bujama prema projektnom zadatku.
Ažurirano: 12.07.2018. - Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge za izradu projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekti) za rekonstrukciju i dogradnju Zgrade dječjeg vrtića u Bujama prema projektnom zadatku.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Objava: 21.5.2018.
Ažurirano: 30.05.2018. - Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude Kaštel Rota Momjan
Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Predmet nabave je nabava građevinskih radova za sanaciju kaštela Rota u Momjanu. Procijenjena vrijednost nabave: 499.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 623.750,00 kuna s PDV-om.

JAVNI POZIV - Uređenje nerazvrstane ceste u naselju Kruj

Objava: 3.5.2018.
Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Plan nabave Grada Buja-Buie za 2018. godinu

Objava: 19.1.2018.
Ažurirano: 05.11.2018. - V. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.
Ažurirano: 28.06.2018. - IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.
Ažurirano: 04.06.2018. - III. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.
Ažurirano: 21.05.2018. - II. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.
Ažurirano: 29.03.2018.
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), članaka 2. i 3. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), pisanih prijedloga pročelnika upravnih odjela i članka 65.a Statuta Grada Buje-Buie ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13), gradonačelnik Grada Buje-Buie, dana 19.01.2018. godine, donosi: PLAN NABAVE GRADA BUJA-BUIE ZA 2018. GODINU. Planom se utvrđuju predmeti nabave čija je planirana vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna.

Istaknuto