• Natječaji - javna nabava

Plan nabave Grada Buja-Buie za 2018. godinu

Objava: 19.1.2018.
Ažurirano: 05.11.2018. - V. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.
Ažurirano: 28.06.2018. - IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.
Ažurirano: 04.06.2018. - III. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.
Ažurirano: 21.05.2018. - II. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.
Ažurirano: 29.03.2018.
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), članaka 2. i 3. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), pisanih prijedloga pročelnika upravnih odjela i članka 65.a Statuta Grada Buje-Buie ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13), gradonačelnik Grada Buje-Buie, dana 19.01.2018. godine, donosi: PLAN NABAVE GRADA BUJA-BUIE ZA 2018. GODINU. Planom se utvrđuju predmeti nabave čija je planirana vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna.

Poziv na dostavu ponuda za izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta za nerazvrstanu cestu u turističkom naselju Kanegra

Objava: 17.1.2018.
Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. st.3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV -a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi od 18.07.2017., Klasa: 023-05117-01112, Urbroj:2105/01-02-17-9. (Službene novine Grada Buja 08/2017)

Poziv na dostavu ponuda za uređenje starih praonica u Bujama radi revitalizacije starogradske jezgre

Objava: 21.11.2017.
Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda, sukladno čl. 15 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) te u skladu sa odredbama Odluke o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave, Pravilnikom o jednostavnoj nabavi, u upravnim tijelima Grada Buje-Buie od 18.7.2017., Klasa: 023-05/17-01/12, Urbroj:2105/01-02-17-9 (Službene novine Grada Buja 08/17).

Pravilnik o jednostavnoj nabavi – Grad Buje-Buie

Objava: 1.8.2017.
AŽURIRANO 04.09.2018. - PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi
Pravilnik o jednostavnoj nabavi, Klasa: 023-05/17-01/12, Urbroj: 2105/01-02-17-9, usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Buja-Buie od 18.07.2017. i objavljen u Službenim novinama Grada Buja-Buie broj 08/17.

Istaknuto