• Natječaji - javna nabava

Poziv na dostavu ponuda za izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta za nerazvrstanu cestu u turističkom naselju Kanegra

Objava: 17.1.2018.
Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. st.3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV -a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi od 18.07.2017., Klasa: 023-05117-01112, Urbroj:2105/01-02-17-9. (Službene novine Grada Buja 08/2017)

Poziv na dostavu ponuda za uređenje starih praonica u Bujama radi revitalizacije starogradske jezgre

Objava: 21.11.2017.
Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda, sukladno čl. 15 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) te u skladu sa odredbama Odluke o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave, Pravilnikom o jednostavnoj nabavi, u upravnim tijelima Grada Buje-Buie od 18.7.2017., Klasa: 023-05/17-01/12, Urbroj:2105/01-02-17-9 (Službene novine Grada Buja 08/17).

Pravilnik o jednostavnoj nabavi – Grad Buje-Buie

Objava: 1.8.2017.
AŽURIRANO 04.09.2018. - PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi
Pravilnik o jednostavnoj nabavi, Klasa: 023-05/17-01/12, Urbroj: 2105/01-02-17-9, usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Buja-Buie od 18.07.2017. i objavljen u Službenim novinama Grada Buja-Buie broj 08/17.

Obaveza iz čl. 80. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) - popis gospodarskih subjekata

Objava: 27.12.2016.
Naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene. Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz čl. 76. st. 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa: 1. TRIBJE j.d.o.o., Tribje 14, Umag

PLAN NABAVE GRADA BUJE-BUIE ZA 2016. GODINU

Objava: 1.7.2016.
Planom se utvrđuju prava i obveze za provođenje postupka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj nabavi i to za nabavu roba, usluga i radova za predmete nabave čija je planirana vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna.
15.03.2016 I. dopuna Plana nabave Grada Buja-Buie za 2016. godinu.
21.03.2016.: II. izmjene i dopune Plana nabave Grada Buja-Buie
25.04.2016.: III. izmjene i dopune Plana nabave Grada Buja-Buie
01.07.2016. IV izmjene i dopune Plana nabave Grada Buje-Buie za 2016. godinu
15.07.2016. V izmjene i dopune Plana nabave Grada Buje-Buie za 2016. godinu
23.09.2016. VI izmjene i dopune Plana nabave Grada Buja-Buie
31.10.2016. VII izmjene i dopune Plana nabave Grada Buja-Buie

Istaknuto