• Natječaji - Prodaja nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina 05.03.2019.

Objava: 5.3.2019.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima. Natječaj traje od 05.03.2019. do 15.03.2019.

Istaknuto