• Natječaji - Prodaja nekretnina

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta - K.O. Kaštel k.č.br. 966/1 i 968

Objava: 2.10.2017.
Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje O B A V I J E S T o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buje-Buie. Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao: k.č.br. 966/1 u k.o. Kaštel, oranica (livada) „Montrin“, površine 324 m2 (0,0324 ha), tržišna cijena iznosi 6.713,28 kn. k.č.br. 968 u k.o. Kaštel, oranica (livada) „Montrin“, površine 651 m2 (0,0651 ha), tržišna cijena iznosi 11.523,92 kn.

N A T J E Č A J ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA

Objava: 1.9.2017.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na slijedećim lokacijama: Katastarska čestica 564/3 i 564/4, K.O. Buje, Površina u m2 6874, Mjesto nekretnine Buje-Stanica Natječaj traje 01.09.2017. do 08.09.2017.

Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom - Momjan, oranica „Hrib“

Objava: 17.8.2017.
O B A V I J E S T o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buje - k.č.br. 630/1, upisano u zk.ul. 992 u k.o. Momjan, oranica „Hrib“ površine 8877 m2 (0,8877 ha), tržišna cijena iznosi 189.879,03 kn. i k.č.br. 631/1, upisano u zk.ul. 729 u k.o. Momjan, oranica „Hrib“, površine 374 m2 (0,0374 ha), tržišna cijena iznosi 7.999,86 kn.

Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom - Kaštel, oranica „Montrin“ i oranica "Marutija"

Objava: 17.8.2017.
O B A V I J E S T o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buje - k.č.br. 987/1, upisano u zk.ul. 222 k.o. Kaštel, oranica „Montrin“ površine 3359 m2 (0,3359 ha), tržišna cijena iznosi 79.406,76 kn i k.č.br. 988/2, upisano u zk.ul. 1579 k.o. Kaštel, oranica „Zarutija“, površine 2182 m2 (0,2182 ha), tržišna cijena iznosi 51.582,48 kn.

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA

Objava: 25.4.2017.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na slijedećim lokacijama - vidi vezani dokument. Natječaj traje od 25.04.2017. do 03.05.2017.

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta - 26.01.2017.

Objava: 26.1.2017.
O B A V I J E S T o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buja. Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao: k.č.br. 2097/4 u k.o. Buje, voćnjak „S. Bartolomej“

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta k.č.br. 490/4 i k.č.br. 789/3 u k.o. Kaštel

Objava: 18.1.2017.
Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj: 39/13) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj: 4R/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje OBAVIJEST o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buje-Buie. Na temelju članka 50. stavka l. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od l ha, koje je označeno kao: k.č.br. 490/4 u k.o. Kaštel, oranica "Kaštelska vala", površine 0,0591 ha, tržišna cijena iznosi 8.214,90 kn.

Natječaj za prodaju nekretnina 11-16

Objava: 1.12.2016.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima (...) Natječaj traje od 01. – 09.12. 2016.

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA 10-2016

Objava: 25.10.2016.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na više lokacija. Natječaj traje 8 dana, od 25.10.2016. do 02.11.2016.

Istaknuto