• Natječaji - Prodaja nekretnina

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta k.č.br. 490/4 i k.č.br. 789/3 u k.o. Kaštel

Objava: 18.1.2017.
Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj: 39/13) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj: 4R/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje OBAVIJEST o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buje-Buie. Na temelju članka 50. stavka l. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od l ha, koje je označeno kao: k.č.br. 490/4 u k.o. Kaštel, oranica "Kaštelska vala", površine 0,0591 ha, tržišna cijena iznosi 8.214,90 kn.

Natječaj za prodaju nekretnina 11-16

Objava: 1.12.2016.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima (...) Natječaj traje od 01. – 09.12. 2016.

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA 10-2016

Objava: 25.10.2016.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na više lokacija. Natječaj traje 8 dana, od 25.10.2016. do 02.11.2016.

N A T J E Č A J ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA

Objava: 12.7.2016.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na slijedećim lokacijama: (vidi vezani dokument) Natječaj traje od 12.07.2016. do 20.07.2016.

Natječaj prodaja nekretnina 30.05.2016.

Objava: 30.5.2016.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na više lokacija. Natječaj traje od 30. svibnja 2016. do 08. lipnja 2016.

Natječaj - zakup nekretnina 30.05.2016.

Objava: 30.5.2016.
Raspisuje se natječaj za davanje u zakup zgrada i neuređenog građevinskog zemljišta, zgrada i gospodarskih objekata u vlasništvu Grada Buja prikupljanjem pisanih ponuda na više lokacija. Natječaj traje od 30.05.2016. do 13.06.2016.

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA 14.3.2016.

Objava: 14.3.2016.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na više lokacija. Natječaj traje od 14. do 24.03.2016. godine

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA

Objava: 8.12.2015.
Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 7/10, 4/12), i članka 50. Statuta Grada Buja ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 04. prosinca 2015. godine raspisuje: N A T J E Č A J ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA
Natječaj traje od 08.12.2015. do 17.12.2015.

Istaknuto