• Natječaji - Prodaja nekretnina

N A T J E Č A J ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA

Objava: 12.7.2016.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na slijedećim lokacijama: (vidi vezani dokument) Natječaj traje od 12.07.2016. do 20.07.2016.

Natječaj prodaja nekretnina 30.05.2016.

Objava: 30.5.2016.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na više lokacija. Natječaj traje od 30. svibnja 2016. do 08. lipnja 2016.

Natječaj - zakup nekretnina 30.05.2016.

Objava: 30.5.2016.
Raspisuje se natječaj za davanje u zakup zgrada i neuređenog građevinskog zemljišta, zgrada i gospodarskih objekata u vlasništvu Grada Buja prikupljanjem pisanih ponuda na više lokacija. Natječaj traje od 30.05.2016. do 13.06.2016.

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA 14.3.2016.

Objava: 14.3.2016.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na više lokacija. Natječaj traje od 14. do 24.03.2016. godine

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA

Objava: 8.12.2015.
Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 7/10, 4/12), i članka 50. Statuta Grada Buja ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 04. prosinca 2015. godine raspisuje: N A T J E Č A J ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA
Natječaj traje od 08.12.2015. do 17.12.2015.

Obavijesti o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta - 23.07.2015.

Objava: 23.7.2015.
O B A V I J E S T o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buja. Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina u Jadranskoj regiji Republike Hrvatske nije veća od 0,2 ha, koje je označeno kao: k.č.br. 638/6 u k.o. Merišće, voćnjak i livada, površine 0,0065 ha, tržišna cijena iznosi 1.262,80 kn. i k.č.br. 638/8 u k.o. Merišće, voćnjak i livada, površine 0,0063 ha, tržišna cijena iznosi 1.221,00 kn.

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja

Objava: 21.7.2015.
Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 7/10, 4/12), i članka 50. Statuta Grada Buja ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 17. srpnja 2015. godine raspisuje: N A T J E Č A J ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA (...)

Istaknuto