• Natječaji - Prodaja nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja

Objava: 28.7.2014.
Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 7/10, 4/12), i članka 50. Statuta Grada Buja ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 24.07.2014. godine raspisuje: N A T J E Č A J ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja

Objava: 19.5.2014.
Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 7/10, 4/12), i članka 50. Statuta Grada Buja ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 14.05.2014. raspisuje
NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA.

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja

Objava: 3.4.2014.
Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 28.03.2014. raspisalo je Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja - katastarskh čestica 1505/3, 1505/4, 2393/1, 2393/2, 2393/3, 518, 167/3 zgr. 59/3, 58 zgr. i 475. Natječaj traje od 03.04.2014. do 18.04.2014.

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA

Objava: 12.12.2013.
Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 7/10), i članka 50. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 11/09, 11/11 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 06.12.2013. raspisalo je Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja. Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja traje 15 dana od 12.12.2013. do 27.12.2013.

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA

Objava: 30.10.2013.
Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 7/10), i članka 50. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 11/09, 11/11 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 29.10.2013. raspisalo je Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja. Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja traje 8 dana od 30.10.2013. do 07.11.2013.

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA

Objava: 2.7.2013.
Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 7/10), i članka 50. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 11/09, 11/11 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 28.06.2013. raspisalo je Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja. Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja traje 15 dana od 02.07.2013. do 17.07.2013.

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja

Objava: 17.4.2013.
Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 7/10), i članka 50. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 11/09), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 12.04.2013. raspisalo je Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja.

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja

Objava: 6.3.2013.
Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 7/10), i članka 50. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 11/09), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 28.02.2013. raspisalo je Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja. Tekst Natječaja objavljen je 04.03.2013. na oglasnoj ploči Grada Buja, web stranici, Glasu Istre i La Voce del popolo. Tekst Natječaja u prilogu.

Istaknuto