OBAVIJEST - Civitas Bullearum d.o.o.

Objava: 23.1.2018.
Obavještavaju se svi zainteresirani da je dana 23.01.2018. godine raspisan natječaj za prijam radnika u radni odnos, radno mjesto referent u trgovačkom društvu Civitas Bullearum d.o.o. Buje. Natječaj je objavljen na web stranici Društva www.civitas-bullearum.hr.

Plan nabave Grada Buja-Buie za 2018. godinu

Objava: 19.1.2018.
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), članaka 2. i 3. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), pisanih prijedloga pročelnika upravnih odjela i članka 65.a Statuta Grada Buje-Buie ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13), gradonačelnik Grada Buje-Buie, dana 19.01.2018. godine, donosi: PLAN NABAVE GRADA BUJA-BUIE ZA 2018. GODINU. Planom se utvrđuju predmeti nabave čija je planirana vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna.

Strateški plan Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva

Objava: 18.1.2018.
ZAKLADA ZA POTICANJE PARTNERSTVA I RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA ORGANIZIRA FOKUS GRUPE ZA POTREBE IZRADE STRATEŠKOG PLANA Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva iz Pule trenutno je u procesu izrade Strateškog i akcijskog plana za period od 2018. - 2020. godine. Kako bi u ovom dokumentu bile uključene realne potrebe civilnog sektora, kako bi se pokrenula lokalna zajednica na aktivno djelovanje te kako bi se izgradili sustavni mehanizmi informiranja, financijske, edukacijske i druge potpore, pozivanju se udruge, ustanove i druge organizacije civilnog društva te zainteresirane građane da se odazovu na fokus grupe koje će se održati u: • Puli u utorak 23.01.2018. godine u prostorijama Dnevnog boravka Društvenog centra „Rojc“ (Ul. Ljudevita Gaja 3) u 17:00 sati. • Pazinu u srijedu 24.01.2018. godine u prostorijama Društvenog centra „Veli Jože“ (154. brigade Hrvatske vojske 5) u 17:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda za izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta za nerazvrstanu cestu u turističkom naselju Kanegra

Objava: 17.1.2018.
Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. st.3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV -a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi od 18.07.2017., Klasa: 023-05117-01112, Urbroj:2105/01-02-17-9. (Službene novine Grada Buja 08/2017)

Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga

Objava: 11.1.2018.
Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2018. Godinu Rok za prijavu: 05.02.2018. Prijavitelji: udruge koje su programski usmjerene na rad u poljoprivredi, šumarstvu, lovstvu, ribarstvu i vodoprivredi na području Istarske županije.

Otvoreni natječaji Istarske županije

Objava: 5.1.2018.
Istarka Županija je objavila Javne pozive za financiranje programe/projekata udruga Sve informacije možete naći ovdje 1. Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2018. Godinu Rok za prijavu: 02.02.2018. Prijavitelji: Udruge i druge organizacije civilnoga društva

Istaknuto