18. SUSRET KLAPA I VOKALNIH SKUPINA MARUŠIĆI

Objava: 22.10.2013.

Dom kulture Marušići 26.10.2013.

Sudjeluju:

Ženska klapa ROŽICE Marušići, Vokalna skupina ROMANSA Buje, Klapa CASTRUM VENERIS Kaštel, Ženska klapa KAŠTELANKE Kaštel, Klapa BOŠKARIN Hum, Il gruppo vocale AD LIBITUM C.I. Verteneglio, Pevsko društvo PERGULA Sv. Peter (SLO), Klapa KORNARIJA Marušići i Klapa MOTOVUN iz Motovuna.

Istaknuto