Svečana sjednica Gradskog vijeća povodom Dana grada

Objava: 10.9.2019.
Dan grada Buje koji se slavi na blagdan Male Gospe obilježen je raznolikim sadržajima, a posebno svečanom sjednicom Gradskog vijeća kojoj je, osim vijećnika, prisustvovao velik broj gostiju, predstavnika istarskih gradova i općina, raznih državnih i županijskih institucija, Talijanske unije, gospodarskih subjekata, udruga, brojnih građana i drugih uzvanika. Među gostima bili su ministar turizma Gari Cappelli, zamjenik predsjednika Sabora RH Furio Radin, saborski zastupnici Tulio Demetlika i Giovanni Sponza, župan Fabrizio Radin i drugi.

REZULTATI NATJEČAJA - PRAZNIK GROŽĐA 2019.

Objava: 9.9.2019.
Na temelju članka 65.a Statuta Grada Buja ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11, 03/13, 05/18), članka 8. Odluke o postupku davanja u zakup javnih površina i iznosu naknade za korištenje javnih površina (“Službene novine Grada Buja”, broj 10/17) i Zapisnika od 09.09.2019., KLASA: 361-01/19-01/37, URBROJ:2105/01-05/02-19-20, Gradonačelnik Grada Buje-Buie, dana 09.09.2019., donosi

114. DANI GROŽĐA

Objava: 8.9.2019.
Najdugovječnija manifestacija koja slavi grožđe, vino i tradiciju, Dani grožđa održati će se u Bujama tijekom vikenda od 13. do 15.09.2019. godine.

Istaknuto