OBITELJSKO SAVJETOVALIŠTE - PROSINAC

Objava: 12.12.2018.
Poštovane građanke/građani, obavještavamo Vas da uslugu Programa obiteljskog savjetovališta tijekom prosinca 2018. godine možete koristiti u petak 14.12.2018. od 15:00 do 19:00 sati uz prethodno ugovoren termin sa provoditeljicom aktivnosti Tatjanom Kapuralin, mob. 091 2121 298; mail adresa: tatjana.kapuralin@gmail.com.

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buja

Objava: 11.12.2018.
Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17) i članka 50. Statuta Grada Buja ("Službene novine Grada Buja", broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 29. studenog 2018. godine donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buja.

Istaknuto