Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o komunalnom redu

Objava: 25.2.2019.
U skladu s odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) Grad Buje-Buie, pri donošenju Odluka, provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja javnosti s nacrtom prijedloga Odluka i pribavljanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti, kako bi isti, ukoliko su zakonito i stručno utemeljeni, bili prihvaćeni i u konačnosti ugrađeni u odredbe Odluke.

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta - 14.02.2019.

Objava: 14.2.2019.
Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buja. Na temelju članka 50. stavka 1. točka e) Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države kada je Republika Hrvatska suvlasnik s podnositeljem zahtjeva, a suvlasniški dio Republike Hrvatske je manji od suvlasničkog dijela podnositelja zahtjeva

OBITELJSKO SAVJETOVALIŠTE - VELJAČA II

Objava: 13.2.2019.
Poštovane građanke/građani, obavještavamo Vas da uslugu Programa obiteljskog savjetovališta tijekom veljače 2019. godine možete koristiti u SRIJEDU 13.02.2019. od 15:00 do 20:00 sati uz prethodno ugovoren termin sa provoditeljicom aktivnosti Tatjanom Kapuralin, mob. 091 2121 298; mail adresa: tatjana.kapuralin@gmail.com.

Istaknuto