HITNA MEDICINSKA POMOĆ U SB IZOLA

Objava: 25.7.2019.
Poštovani građani/građanke, obavještavamo Vas da od 01.07.2019. godine Zavod za hitnu medicinu Istarske županije u sklopu EU projekta "Cjelovit pristup poboljšanju hitne medicinske službe na prekograničnom području", životno ugrožene pacijente, a sukladno napisanim kriterijima protokola može zbrinjavati u SB Izola. Jedan od uvjeta za prijevoz odabranih pacijenata u SB Izola je i posjedovanje važeće Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO).

Savjetovanje - razvoj turizma

Objava: 25.7.2019.
Javno savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Strategije razvoja turizma Grada Buja – Buie za razdoblje od 2018. do 2019. godine. Grad Buje-Buie temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) provodi savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Strategije razvoja turizma Grada Buja – Buie za razdoblje od 2018. do 2019. godine.

Poziv za dostavu ponuda: predmet nabave je nabava građevinskih radova za konstruktivnu i građevinsku sanaciju krova zgrade kompleksa uljare u Bujama

Objava: 17.7.2019.
Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Istaknuto