Izjava vijećnice Tanje Lukin

Objava: 16.7.2019.
Izjava vijećnice Tanje Lukin, koja je izabrana sa liste grupe birača u Gradsko vijeće Grada Buja-Buie da od 01. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. godine nije primila donacije za potporu političkog djelovanja.

Obaveza iz čl. 80. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) - popis gospodarskih subjekata

Objava: 16.7.2019.
Naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene. Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz čl. 76. st. 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa: 1. TRIBJE j.d.o.o., Tribje 14, Umag

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj / akademskoj godini 2019./2020.

Objava: 9.7.2019.
Gradonačelnik Grada Buja raspisuje Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj / akademskoj godini 2019./2020. U školskoj/akademskoj godini 2019./2020. Grad Buje dodijelit će 3 nove stipendije učenicima (A), 3 nove stipendije studentima (B), 2 stipendije učenicima slabijeg socijalnog statusa (C) i 2 stipendije studentima slabijeg socijalnog statusa (D) za nastavak školovanja u srednjoj školi/ obrazovanju na sveučilištu visokim učilištima a sukladno odredbama točke II Zaključka o broju, vrstama i visini stipendije («Službene novine» Grada Buja broj 10/19).

Istaknuto