Buje u brojkama

Objava: 28.11.2018.
Grad Buje je krajem 2017. godine pokrenuo aplikaciju „Buje u brojkama“ sa ciljem jasne komunikacije najvažnijih pokazatelja grada prema građanima i svim ostalim zainteresiranim sudionicima. Putem jedinstvene aplikacije, građani se kroz nekoliko klikova mogu upoznati sa gospodarskim, turističkim i demografskim kretanjima u gradu.

DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA

Objava: 22.11.2018.
Obavijest - prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u predmetu nabave „Dogradnja zgrade dječjeg vrtića u Bujama”. Obavještavaju se zainteresirani gospodarski subjekti da je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave - https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ objavljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u predmetu nabave „Dogradnja i Rekonstrukcija zgrade dječjeg vrtića u Bujama”. Objavljeni su nacrt dokumentacije za nadmetanje, opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriteriji za odabir ponude i posebni uvjeti za izvršenje ugovora. Datum završetka savjetovanja je 28.11.2018.

Akcija darivanja krvi u Bujama

Objava: 21.11.2018.
Bolnice nemaju dovoljno krvi!!! Akcija darivanja krvi u Bujama, subota 24.11.2018. godine od 09-14h . Crveni križ Bujštine u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu iz Rijeke organizira devetu ovogodišnju akciju darivanja krvi koja će se održati u Bujama 24.11.2018. (subota).

OBITELJSKO SAVJETOVALIŠTE - STUDENI 2

Objava: 20.11.2018.
Poštovane građanke/građani obavještavamo Vas da uslugu Programa obiteljskog savjetovališta tijekom studenog 2018. godine možete koristiti u petak 23.11.2018. od 14:00 do 18:00 sati uz prethodno ugovoren termin sa provoditeljicom aktivnosti Tatjanom Kapuralin, mob. 091 2121 298; mail adresa: tatjana.kapuralin@gmail.com.

Istaknuto