Akcija sakupljanja krupnog otpada - obavijest

Objava: 26.4.2017.

O B A V I J E S T


Kao nastavak zajedničke jednodnevne akcije čišćenja divljih odlagališta otpada - Zelena čistka, Turistička zajednica Grada Buja-Buie, komunalno poduzeće „6. MAJ d.o.o.“ i Upravni  odjel za komunalne djelatnosti Grada Buja-Buie organiziraju u periodu   od  02. svibnja do 20. svibnja 2017. godine akciju sakupljanja krupnog otpada.

Molimo građane da navedene dane krupni otpad odlože na predviđena mjesta.

Po završetku akcije navedene lokacije neće se koristiti za odlaganje krupnog otpada.

Svi zainteresirani za odlaganje krupnog otpada nakon akcije mogu  se  obratiti na tel 091 5318074.

Lokacije i termini

-    Kršete i Buroli – 02. i 03.05.2017.
-    Volpija i Vinela – 04. i 05.05.2017.
-    Juki i Malotija – 06. i 07.05.2017.
-    Kaldanija i Plovanija – 08. i 09.05.2017.
-    Krasica i Baredine – 10. i 11.05.2017.
-    Bibali i Triban – 12. i 13.05.2017.
-    Momjan i Oskoruš – 15. i 16.05.2017.
-    Kremenje i Merišće – 17. i 18.05.2017.
-    Marušići i Brdo – 19. i 20.05.2017.

Istaknuto