Ostali natječaji

DANI GROŽĐA 2018 - NATJEČAJ

Objava: 24.8.2018.

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA VRIJEME TRAJANJA MANIFESTACIJE „DANI GROŽĐA 2018“

Izlažu se natječaju za davanje u zakup javne površine za vrijeme trajanja manifestacije „Dani grožđa 2018“ prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

Navedene javne površine daju se u zakup putem javnog natječaja u viđenom stanju, isključivo za obavljanje istaknute djelatnosti. Sve pozicije označene oznakom Pu opremljene su šatorima.

Ugovor o zakupu zaključuje se na određeno vrijeme od 14. rujna 2018. do 16. rujna 2018. u okviru manifestacije „Dani grožđa 2018“.

Natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda. Pisane ponude dostavljaju se u roku od 10 (deset) dana od dana isticanja natječaja na oglasnoj ploči Grada Buja-Buie, putem pošte ili osobno u pisarnici Grada Buja-Buie (zaključno do 03.09.2018.), u zatvorenoj omotnici uz naznaku “ne otvaraj - natječaj za zakup javne površine – Dani grožđa 2018. “, na adresu Grad Buje-Buie, Istarska 2, 52460 Buje.

Vezani dokumenti

Istaknuto