Digitalizacija tiskovne "Naše staze"

Objava: 11.10.2013.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
GRADSKA KNJIŽNICA BUJE
MJESEC HRVATSKE KNJIGE
15.10. - 15.11.2013.

Digitalizacija tiskovne "Naše staze"

Utorak 15. listopada 2013. u 19.00

Pučko otvoreno učilište Buje i Ogranak Matice hrvatske Buje pozivaju Vas u utorak 15. listopada 2013. godine u 19.00 sati u Prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Buje / Vijećnica / da prisustvujete predstavljanju digitalnog izdanja tiskovine "Naše staze" koje su na prostorima Grada Buje izlazile od dana 26. travnja 1973. godine do kraja 1989. godine.

Digitalno izdanja tiskovine predstaviti će idejni autor projekta Zlatan Varelija
i njegovi gosti: Tomica Vuković, Nikola Jurić. Jelena Jorgačević Isakovska i Slađan Dragojević

Istaknuto