Ostali natječaji

Dječji vrtić Buje - natječaj - nabavka namirnica - 2018. godina

Objava: 30.11.2017.

DJEČJI VRTIĆ BUJE: POKRETANJE POSTUPKA JAVNE NABAVE za 2018. godinu

Prema Pravilniku o jednostavnoj nabavi - traži se

Sukladno Zakonu o pokretanju postupka Javne nabave (članak 12 stavak l Zakona o javnoj nabavi NN 120/16) traži se objava pokretanja postupka nabave namirnica za 2018. godinu u procijenjenoj vrijednosti u iznosu od 393.600,00 kn bez PDV-a planiranih po grupacijama:

Vidi vezani dokument za detalju objavu


Vezani dokumenti

Istaknuto