Objave

DJEČJI VRTIĆ BUJE OGLAŠAVA UPIS DJECE U PEDAGOŠKU 2017/2018. godinu

Objava: 11.5.2017.

UPISI DJECE U PREDŠKOLSKU USTANOVU VRŠIT ĆE SE OD 10.svibnja do 31.svibnja 2017. godine za 10-satni program primat će se zahtjevi za djecu od navršene jedne godine života do polaska u osnovnu školu.

Prilikom upisa djece u DJEČJI VRTIĆ BUJE potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

•    ispunjen UPITNIK za upis , koji se može podići u Dječjem vrtiću Buje svakog radnog dana od 8 do 15 sati ili na internetskim stranicama GRADA BUJA
•    izvadak iz matice rođenih (presliku )
•    domovnica djeteta (preslika )
•    preslike osobnih iskaznica oba roditelja-skrbnika
•    potvrdu policijske postaje o prijavi prebivališta ili presliku osobne iskaznice(za dijete)
•    potvrdu o radnom odnosu roditelja ili potvrdu Zavoda za zapošljavanje ukoliko jedan od roditelja ne radi
•    rješenje nadležnog organa o određivanju skrbništva, ako su djetetu određeni skrbnici
•    liječničko uvjerenje nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
•    potvrdu o primanju dječjeg doplatka
•    za djecu s prebivalištem iz drugih OPĆINA I GRADOVA potrebno je priložiti suglasnost o sufinanciranju.

PREDNOST PRI UPISU IMAJU DJECA ČIJI RODITELJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU GRADA BUJA
Po završetku upisa Komisija za upis djece izvršit će raspored djece po odgojnim skupinama.
Do 20.06.2017.godine roditelji će biti obaviješteni o ishodu natječaja.

Vezani dokumenti

Istaknuto