Energetska obnova zgrade gradske uprave grada Buja

Objava: 18.5.2020.

Energetsku obnovu zgrade gradske uprave Grada Buja na adresi Istarska 2, Buje, koju je Grad Buje prijavio na natječaj za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora sufinanciralo je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020. potpisan je 13.09.2018.godine, a prema potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH ukupni prihvatljivi troškovi projekta energetske obnove zgrade gradske uprave Grada Buja iznose 3.231.457,75 kuna od čega je 1.035.117,32 kuna bespovratnih.

Za predmetnu investiciju Gradu su odobrena i dodatna bespovratna sredstva i to od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije RH u najvišem iznosu od 1.098.170,22 kuna.

Ugovor o radovima zaključen je sa tvrtkom JUKIĆ-DAM d.o.o. Otok, dok je uslugu stručnog nadzora nad radovima pružala Delfin grupa d.o.o. Rijeka. Izvedeni su radovi u ukupnoj vrijednosti od 2.919.466,21 kuna i s radovima se završilo u prosincu 2019.godine.

Zgrada gradske uprave Grada Buja, ima površinu od 1.016,65 m2, sagrađena je 1870. godine, energetski razred prije energetske obnove bio je C, dok je sada nakon obnove A.

Cilj projekta bio je provedbom planiranih mjera ostvariti projektirane uštede u godišnjoj potrošnji energije od 59,05%.

Provedbom mjera energetske obnove (povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora, povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite poda prema tlu, zamjenu vanjske stolarije, ugradnju novog visokoučinkovitog sustava grijanja (dizalica topline)), izravno se utjecalo na umanjene računa za energente i poboljšanje uvjeta rada zaposlenika.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Vezani dokumenti

Galerija slika

Istaknuto