FLAG - natječaj - Ulaganje u jačanje konkurentnosti

Objava: 30.4.2019.

FLAG - natječaj za Podmjeru 1.1.1. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti“

Dana 25.04.2019. FLAG „Pinna nobilis“ objavio je 1. FLAG-natječaj za Podmjeru 1.1.1. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti“ iz lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. FLAG-a „Pinna nobilis“.

- Rok za podnošenje prijava počinje teći od 10.05.2019. godine i traje do 10.07.2019. godine.
- Ukupni iznos raspoloživih sredstava za ovaj Natječaj iznosi 71.948,45 EUR u protuvrijednosti u HRK.
- Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 1.199,14 EUR u protuvrijednosti u HRK.
- Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 11.991,41 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Predmet FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Podmjere 1.1.1. s ciljem jačanja konkurentnosti i održivosti gospodarskih subjekata u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području FLAG-a „Pinna nobilis“.

Svrha FLAG-natječaja je dodjela potpore za ulaganja kojima se uvodi nova tehnologija u poslovanje i/ili nova inovativna rješenja kao što su nabava opreme, novog ribarskog pomagala te druge potrebne opreme koju nositelj projekta nije koristio u dosadašnjem radu, za ulaganja u/izvan ribarskih plovila koja doprinose unapređenju kvalitete ulova, za pripremu dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola, kupnju i razvoj računalnih programa, marketinške aktivnosti projekta te ostale aktivnosti povezane s ulaganjem koje doprinose ostvarenju ciljeva iz odobrene LRSR.

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 25.04.2019

Rok za prijavu: 10.07.2019

Iznos sredstava: 71.948,45 EUR

Tijelo: FLAG "Pinna nobilis"

Sve ostale informacije, obrasci i prilozi dostupni su na sljedećoj poveznici: http://lagur-pinnanobilis.hr/flag-natjecaj/flag-natjecaj-za-podmjeru-1-1-1-ulaganje-u-jacanje-konkurentnosti-mikro-malih-i-srednjih-poduzeca-u-sektoru-ribarstva-i-povezanih-aktivnosti/

Tutte le informazioni riguardanti il bando assieme agli allegati e ai moduli potete trovare sul seguente link: http://lagur-pinnanobilis.hr/flag-natjecaj/flag-natjecaj-za-podmjeru-1-1-1-ulaganje-u-jacanje-konkurentnosti-mikro-malih-i-srednjih-poduzeca-u-sektoru-ribarstva-i-povezanih-aktivnosti/

Vezani dokumenti

Istaknuto