Flag natječaj za Podmjeru 4.2.1.

Objava: 4.11.2020.

FLAG natječaj za Podmjeru 4.2.1. Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama

Dana 03.11.2020. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 4. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 4.2.1. „Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama“.
Rok za podnošenje prijava počinje teći od 23.11.2020. godine do 28.12.2020. godine.
Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 4.2.1. iznose 220.316,37 EUR odnosno 1.662.727,64 HRK.
Najniži iznos javne potpore po projektu: 2.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 50.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Sve informacije o objavljenom FLAG-natječaju sa obrascima i prilozima dostupni su i mogu se preuzeti na slijedećem linku:
https://flag-pinnanobilis.hr/flag-natjecaj/flag-natjecaj-za-podmjeru-4-2-1-potpora-za-aktivnosti-usmjerene-podizanju-svijesti-gradana-o-potrosnji-i-konzumaciji-ribe-i-drugih-morskih-organizama/

Bando FLAG per la Sottomisura 4.2.1. "Sostegno alle attività volte sensibilizzare i cittadini sul consumo e sulla consumazione di pesce e di altri organismi marini"

Vi informiamo che in data 03 novembre 2020, il FLAG Pinna nobilis ha pubblicato il quarto bando attuativo per la Sottomisura 4.2.1. " Sostegno alle attività volte sensibilizzare i cittadini sul consumo e sulla consumazione di pesce e di altri organismi marini "
Il termine per la presentazione delle domande inizia il 23/11/2020 e dura fino al 28/12/2020.
L'ammontare totale dei fondi disponibili per questo bando è di 220.316,37 EUR in equivalente 1.662.727,64 HRK.
Il valore di sovvenzione più basso per progetto è di 2.000,00 EUR in equivalente HRK.
Il valore di sovvenzione più alto per progetto è di 50.000,00 EUR in equivalente HRK.

Tutte le altre informazioni riguardanti il bando assieme ai moduli e agli allegati sono disponibili al seguente link:
https://flag-pinnanobilis.hr/flag-natjecaj/flag-natjecaj-za-podmjeru-4-2-1-potpora-za-aktivnosti-usmjerene-podizanju-svijesti-gradana-o-potrosnji-i-konzumaciji-ribe-i-drugih-morskih-organizama/

Istaknuto