Glazbena večer na Trgu Sv. Servula - Serata musicale in Piazza San Servolo

Objava: 26.8.2016.

Buje u sjećanjima - Buie nei ricordi

Učestvuju / Partecipano:
Stefano Hering, Grupp Folkloristico CI Villanova, “Quei del mureto” CI Buie


31.08.2016. 20,30 h Trg Sv. Servula / Piazza S. Servolo

Istaknuto