Proračun

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Buja – Buie za 2018. godinu

Objava: 3.5.2019.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17) i članka 50. Statuta Grada Buja („Službene novine Grada Buja“, broj 11/09, 05/11, 11/11, 03/13 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici 30.04.2019. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUJA - BUIE ZA 2018. GODINU

Utvrđuje se izvršenje Proračuna Grada Buja - Buie u 2018. godine kako slijedi:

vidi vezani dokument.

Vezani dokumenti

Istaknuto