Sindaco

GOVOR GRADONAČELNIKA ZA DAN GRADA 2014.

Objava: 10.9.2014.

POŠTOVANE DAME I GOSPODO, UVAŽENI PREDSJEDNIČE I GRADSKI VIJEĆNICI, DRAGI UZVANICI I GOSTI!
CARE SIGNORE E SIGNORI , SPETTABILE PRESIDENTE E CONSIGLIERI, GENTILI OSPITI E AUTORITA PREZENTI!

NA SAMOM POČETKU ŽELIM SVIM SVOJIM SUGRAĐANKAMA I SUGRAĐANIMA ČESTITATI DAN GRADA KOJI TRADICIONALNO  SLAVIMO 8. RUJNA NA BLAGDAN MALE GOSPE TE UPUĆUJEM ISKRENE ČESTITKE I SVIM VJERNICIMA KOJI SLAVE OVAJ BLAGDAN.
CARI MIEI CONCITADINI VA A VOI IL MIO MIGLIORE AUGURIO PER LA GIORNATA DELLA NOSTRA CITTA' CHE PER TRADIZIONE FESTEGGIAMO L' 8 SETTEMBRE, IN CUI SI CELEBRA LA NATIVITA' DI MARIA.

ZAHVALJUJEM SE SVIM DRAGIM GOSTIMA I UZVANICIMA KOJI SU SVOJIM ODAZIVOM NAŠOJ SVEČANOJ SJEDNICI UVELIČALI OVAJ DAN.
RINGRAZIO TUTTI GLI OSPITI E LE ILLUSTRI PERSONALITA' CHE HANNO VOLUTO ONORARCI CON LA LORO PRESENZA.  
 
DAN GRADA, IAKO JE DANAS PONEDJELJAK, JE PRAZNIK KOJEG SLAVIMO S NAŠIM PRIJATELJIMA I GOSTIMA, DAN KADA SE DODJELJUJU GRADSKA PRIZNANJA ZASLUŽNIM POJEDINCIMA I ORGANIZACIJAMA ALI I DAN KADA SE REZIMIRAJU REZULTATI PROTEKLOG PERIODA.
PROŠLO JE NEŠTO VIŠE OD GODINU DANA KAKO JE HRVATSKA POSTALA PUNOPRAVNIM ČLANOM EU.
IAKO SU OČEKIVANJA BILA VELIKA NIŠTA SE BITNOGA NIJE PROMIJENILO. UNATOČ TOME, A I KRIZI KOJA I DALJE TRAJE, USPJELI SMO ZAJEDNIČKI, U OVIH GODINU DANA, REALIZIRATI A I ZAPOČETI SA RADOVIMA NA NEKOLIKO  KAPITALNIH PROJEKATA.
 -   ROTOR VALANARI JE ZASIGURNO NAJVEĆA INVESTICIJA(5.5 MIL.KN) KOJU SMO REALIZIRALI ZAHVALJUJUĆI
HRVATSKIM CESTAMA. KORISTIM PRILIKU DA IM SE NA TOME ZAHVALIM, A I DA ČESTITAM IZVOĐAČU RADOVA
PODUZEĆU „CESTA D.O.O. PULA“ I NADZORU TVRTCI „UČKA KONZALTING“ IZ PAZINA  KOJI SU USPJELI DOVRŠITI
OBJEKT MJESEC I POL  PRIJE PREDVIĐENOG ROKA.
-   DOVRŠENA JE TREĆA FAZA SANACIJE I REKONSTRUKCIJE KULE  SV. MARTINA U STAROGRADSKOJ JEZGRI. TIME JE OVAJ ZA NAŠU POVIJEST VAŽAN SPOMENIK OPET ZABLJESNUO U SVOM PUNOM SJAJU TE POSTAO NOVA TOČKA NA TURISTIČKOJ  I  NADAM SE KULTURNOJ KARTI  GRADA.
VELIKO HVALA ISTARSKOJ ŽUPANIJI , MINISTARSTVU KULTURE I REGIJI VENETO NA SUFINANCIRANJU OVOG PROJEKTA.  UREĐENO JE  I PARK–GROBLJE SV. MARTINA U NEPOSREDNOJ BLIZINI KULE.
-   TIJEKU JE IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA S PROČISTAČEM U NASELJU KRŠETE PO PROGRAMU IPARD
MJERA 301, INVESTICIJA OD 4,5 MIL. KN. PREDVIĐA SE ZAVRŠETAK DO TRAVNJA MJESECA 2015.
-   POČETKOM GODINE IZ PROGRAMA IPA SL-HR ODOBREN NAM JE PROJEKT REKONSTRUKCIJE ŠKOLE U TRIBANU S PRENAMJENOM U PRENOĆIŠTE ZA BICIKLISTE I PLANINARE. RADI SE O PROJEKTU „PARENZANA MAGIC“ U      KOJEMU SMO ZAJEDNO SA ISTARSKOM ŽUPANIJOM,  GRADOM POREČ, OPĆINOM MOTOVUN TE SLOVENSKIM     OPĆINAMA KOPER, IZOLA I PIRAN. IZ FONDA DOBIVAMO 76.800 EUR A ZA DRUGI DIO SREDSTAVA KANDIDIRALI SMO SE PUTEM NATJEČAJA MINISTARSTVA TURIZMA I FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST KOJI  NAM JE OVIH DANA POTVRDIO SUFINANCIRANJE OD 250.000 KN. NADAMO SE I UČEŠĆU ISTARSKE ŽUPANIJE.
   
ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJE ULICE 1. SVIBNJA IZRAĐEN JE GLAVNI PROJEKT PREMA KOJEMU SU TROŠKOVI PUNO VEĆI OD PLANIRANOG. U FAZI SMO TRAŽENJA NAČINA FINANCIRANJA PUTEM FONDOVA, TE SE NADAMO DA ĆE REKONSTRUKCIJA USLIJEDITI IDUĆE GODINE.  
      
PER VENIRE INCONTRO ALLE NECESSITA' DEI NOSTRI CITTADINI, SIAMO LIETI DI AVER REALIZZATO PROGETTI
CHE, SEBBENE MENO GRANDI, HANNO CONTRIBUITO MOLTO AD AUMENTARE LA QUALITA' DELLA VITA NELLA      NOSTRA CITTA':
E' STATA RISISTEMATA LA FERMATA DELL'AUTOBUS A MARUSSICI ORA DOTATA DI PENSILINA PER UN'ATTESA PIU' COMODA
E' STATA ASFALTATA LA STRADA D'ACCESSO PER LE CASE A MOMIANO, ALTRETANTO L'ACCESSO AL
PARCHEGGIO SITUATO VICINO ALLE SCUOLE MEDIE.
QUALCHE GIRNO FA E' STATO ASFALTATO SIA QUELLO PER BIBALI DALLA STRADA REGIONALE BUJE-TRIBAN.
SONO STATI RISISTEMATI GLI AMBIENTI DEGLI EX SPOGLIATOI  DI RUDINE CHE ORA SONO A DISPOSIZIONE DELLE
ASSOCIAZIONI E CLUB PER LE LORO VARIE ATTIVITA' SPORTIVE, IL GIOCO A SCACCHI, LA PALLAMANO E IL
CALCETTO
L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E' STATA RISTRUTTURATA IN ALCUNE PARTI E TOTALMENTE RINNOVATA IN ALTRE
PARTI ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO, SAN SEBASTIAN, IN STAZIONE A BUIE E NELLE LOCALITA' DI
CASTELVENERE, PLOVANIA, CRUI E MONTE CUCCO.      
SONO STATE RISANATE LE CAPPELLE NEI CIMITERI DI BUIE, CASTELVENERE E MOMIANO.   

U OBLASTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI PRIJAVILI SMO SE NA DVA NATJEČAJA FZZOEU . OBA SU ODOBRENA I TO 200.000,00 KUNA BESPOVRATNO ZA PROGRAM KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I 400.000,00 BESPOVRATNO ZA PROGRAM POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJSKIH KUĆA. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKATA ZA 2014  I 2015. GODINU IZNOSI 1.000.000,00 KN.  
U OBLASTI PROSTORNOG UREĐENJA U ZAVRŠNOJ FAZI JE DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PPUG BUJA  KOJE SE ODUŽILO ZBOG IZRADE NOVOG PRIJEDLOGA PLANA  ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU. NOVI PRIJEDLOG PLANA IZRAĐUJE SE ZBOG USKLAĐENJA SA ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU KOJI JE STUPIO NA SNAGU 01.01. 2014.G. TE U POTPUNOSTI IZMIJENIO DOTADAŠNJE PROSTORNO PLANSKE ZAHTJEVE.
KASNIMO SA PRIPREMOM DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU NISKO-ENERGETSKOG VRTIĆA IZ VEĆ POZNATIH RAZLOGA, ALI I DODATNIH ZAHTJEVA PROJEKTANTIMA. ISKRENO SE NADAM DA ĆEMO SURADNJOM DOĆI DO NAJBOLJEG REZULTATA.

RIJEŠENI SU IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI SA RH ZA PODRUČJE POSLOVNE ZONE MAZURIJA. ISHOĐENO JE RJEŠENJE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE KOJIM SE 7,3 Ha ZEMLJIŠTA PREDAJU U VLASNIŠTVO GRADU BUJE PO UPLATI NAKNADE OD 1,200.000.- Kn PREMA OBRAČUNU KOJI SU IZRADILE HRVATSKE ŠUME.

POSEBNU BRIGU VODIMO O ZAŠTITI OKOLIŠA I KVALITETI ZDRAVLJA NAŠIH GRAĐANA TE JE NEDAVNIM POČETKOM RADOVA NA IZGRADNJI PRETOVARNE STANICE DONJI PICUDO NAPRAVLJEN OGROMAN ISKORAK U PROCESU PRIKUPLJANJA I GOSPODARENJA OTPADOM. TO JE DOBAR I EFIKASAN MODEL SURADNJE I ZAJEDNIŠTVA JLS NA BUJŠTINI, U OVOM SLUČAJU PUTEM KOMUNALNOG PODUZEĆA 6.MAJ GDJE SU GRAD UMAG I FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST PREUZELI NAJVEĆI DIO OBAVEZE FINANCIRANJA PROJEKTA. RADI SE O INVESTICIJI OD PREKO 13 MILIJUNA KUNA. IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE JE UVJET ZA FUNKCIONIRANJE „KAŠTIJUNA“, REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM.

DI UNA SERIE DI PROGETTI IN ATTO E FINANZIATI DAI FONDI EUROPEI, SETTE SONO STATI CONCLUSI E ALTRETTANTI SONO IN CORSO.  PER CITARNE ALCUNI:
IL PROGETTO „ AGE“ CHE PREVEDE L'ATTIVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PER LA TERZA ETA' E CHE HA PORTATO ALLA COLLABORAZIONE DI ENTI E ASSOCIAZIONI DELLA CITTA' CHE SI SONO RACCOLTE ATTORNO A QUESTO TEMA E HA PORTATO ALL'APERTURA DELL'ASSOCIAZIONE DEI PENSIONATI A BUIE.
IL PROGETTO „TALENT CAMPUS“ CHE HA DATO LA POSSIBILITA' A CINQUE NOSTRI GIOVANI DI PARTECIPARE
GRATUITAMENTE A UN CAMPUS ESTIVO INTERNAZIONALE NELLA REGIONE VENETO.
IL PROGETTO „ EMPLOYOUTH“ CHE SI E' OCCUPATO DI COME FAR FRONTE ALLA DISOCCUPAZIONE DEI GIOVANI.   
IL PROGETTO C-TAG PORTATO AVANTI DALLA NOSTRA ASSOCIAZZIONE ZIID E' STATO FINALIZZATO CON UNA
PRATICA MAPA DIGIT-ART PER TURISTI CHE VISITANO IL CENTRO STORICO. BRAVI ZIID !

HO GIA' MENZIONATO IL PROGETTO „PARENZANA MAGIC“ E LA RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DI CANALIZZAZIONE. SONO STATI CANDIDATI ANCHE ALTRI PROGETTI SIA SUI FONDI EUROPEI CHE VERSO I VARI MINISTERI ED ENTI CROATI. DELLA DECINA DI PROGETTI CANDIDATI FINO AD ORA SONO STATI APPROVATI QUATTRO E PER GLI ALTRI SIAMO ANCORA IN ATTESA DELLA RISPOSTA.

PROMET U STAROGRADSKOJ JEZGRI OSTAJE I NADALJE NAŠ VELIKI PROBLEM. OD POČETKA GODINE JE NA SNAZI ODLUKA O PARKIRANJU KOJE SE REGULIRA POSEBNOM PARKIRNOM KARTOM. IZDANO JE CCA 150 BESPLATNIH PARKIRNIH KARATA. OVAKVO SE RJEŠENJE POKAZALO DOSTA DOBRIM IAKO SE, KAKO TO OBIČNO BIVA, UVIJEK NAĐE POJEDINACA KOJI  PROVODE VLASTITA PRAVILA NA UŠTRB VEĆINE. VJERUJEM DA ĆE PROMETNI REDAR KOJI JE NEDAVNO ZAPOČEO RADOM USPJETI UVESTI REDA U TOM SEGMENTU VODEĆI, PRIJE SVEGA, RAČUNA O SIGURNOSTI ŽITELJA TOG DIJELA.
STAROGRADSKA JEZGRA ĆE NAM I OVE GODINE OSTATI U PAMĆENJU PO URUŠAVANJU ZIDOVA DAVNO NAPUŠTENIH ZGRADA, ALI I POŽARA KOJI JE ZADESIO KUĆU OBITELJI HAMZIĆ. SUGRAĐANI I UDRUGE KAO I BUJSKI PODUZETNICI U KOORDINACIJI SA GRADSKOM UPRAVOM  PRISKOČILI SU ODMAH U POMOĆ TE HUMANITARNOM AKCIJOM,  PRIKUPLJANJEM  NOVČANIH SREDSTAVA, NEOPHODNIH  POTREPŠTINA I DOBROVOLJNIM RADOM  PRI SANIRANJU I REKONSTRUKCIJI KUĆE UBLAŽILI OVU OBITELJSKU KATASTROFU. OVIM PUTEM ŽELIM ZAHVALITI SVIMA.
ISTOVREMENO JE DIO SLAVONIJE I SUSJEDNIH PODRUČJA ZADESILA POPLAVA GDJE JE TAKOĐER ISKAZANA GRAĐANSKA SOLIDARNOST PRIKUPLJANJEM OSNOVNIH POTREPŠTINA. POHVALE VOLONTERIMA CRVENOG KRIŽA A POSEBNO ČLANOVIMA DVD-a BUJE KOJI SU ORGANIZIRALI KONVOJ POMOĆI ZA STRADALO STANOVNIŠTVO I OSOBNO JE ISPORUČILI.

DAME I GOSPODO, SIGNORE E SIGNORI
 
PROŠLE SAM GODINE U JEDNOM DJELU MOG GOVORA NASTOJAO OBJASNITI KAKO JE IZUZETNO VAŽNO DA SE U IZNALAŽENJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UKLJUČI VEĆI BROJ GRAĐANA , PODUZETNIKA, GOSPODARSTVENIKA, UDRUGA I UDRUŽENJA. BEZ OBZIRA NA POTEŠKOĆE NA KOJE NAILAZIMO U OVOJ PRVOJ GODINI PRUŽA NAM SE REALNA MOGUĆNOST DOBIVANJA BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ EU FONDOVA.  NAJVAŽNIJE JE IMATI SPREMNE PROJEKTE U TRENUTKU KADA IZAĐU NATJEČAJI. PONAVLJAM GRADSKA UPRAVA U TOME NE MOŽE I NE SMIJE OSTATI SAMA. NARAVNO DA JE ULOGA GRADSKE UPRAVE DA  PODUPIRE I POMAŽE NO ZAISTA MISLIM DA JE VRIJEME DA SVI POSTANEMO AKTIVNI I ODGOVORNI SUDIONICI ZAJEDNICE U KOJOJ ŽIVIMO.   

LA MAGGIOR PARTE DELLE PERSONE LAVORA CON UN GRAN SENSO DI RESPONSABILITA' VERSO IL PROPRIO LAVORO E LA PROPRIA FAMIGLIA E RIESCE ANCHE A DEDICARSI ALTRETTANTO ALLA COMUNITA' IN CUI VIVE E A CONTRIBUIRE ALLA CRESCITA DELLA NOSTRA CITTA' .
PERCIO', GIUNGENDO ALLA FINE DEL MIO DISCORSO, MI RIVOLGO IN PRIMIS A VOI LAUREATI CHE TRA BREVE RICEVERETE I MERITATI RICONOSCIMENTI , E MI RIVOLGO ANCHE A TUTTI I PRESENTI RINGRAZIANDOVI PER IL VOSTRO CONTRIBUTO.
VEĆINA LJUDI SAVJESNO RADI I BRINE O SVOJIM OBITELJIMA A UJEDNO USPIJEVA DATI  SVOJ DOPRINOS U DRUŠTVENOM ŽIVOTU GRADA. STOGA SE, NA KRAJU, OBRAĆAM  PONAJPRIJE VAMA LAUREATIMA KOJI ĆE TE ZA KOJI TRENUTAK PRIMITI ZASLUŽENA PRIZNANJA, A I SVIMA VAMA PRISUTNIMA KAO I ONIMA KOJI NISU OVDJE.

DANAS SAM NA SVEČANOM PRIJEMU U GRADSKOJ VIJEĆNICI URUČIO PRIZNANJA I NAGRADE UČENICIMA ZA ODLIČAN USPJEH I IZVRSNE REZULTATE NA REGIONALNIM I DRŽAVNIM NATJECANJIMA.
NAŠE NAS UDRUGE, KLUBOVI I GRUPE ODUŠEVLJAVAJU SVOJOM AKTIVNOŠĆU, POSEBNO KROZ RAD S MLADIMA. NAJMLAĐE GENERACIJE U RUKOMETU, POPULARNI MINIĆI SU NAS VEĆ NAVIKLI NA USPJEHE, ALI JE ISTO TAKO LIJEPO VIDJETI KAD SE POBJEDAMA RADUJU MLADE ODBOJKAŠICE, NOGOMETAŠI, TENISAČI I ŠAHISTI. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA IMA GODINAMA NAJUSPJEŠNIJE EKIPE PRVE POMOĆI U HRVATSKOJ.
PRVI LJETNI KAMP ZA DJECU DO 10 GODINA, U ORGANIZACIJI POU-a, OBRADOVAO JE PONAJVIŠE RODITELJE.  

LE MIE LODI VANNO AGLI ASILI , ALLE SCUOLE, ALLE SOCIETA', AI CORI, AI NOSTRI GIOVANI CANTANTI, ALLA BANDA D'OTTONI E A TUTTE LE SEZIONI DELLA COMUNITA' DEGLI ITALIANI DI BUIE CHE HANNO AVUTO UN ANNO RICCO DI ATTIVITA' COME RICCHE SONO STATE LE ATTIVITA' NELLE COMUNITA' ITALIANE DI CRASSICA, CASTELVENERE E MOMIANO.
HVALA SVIM VOLONTERIMA KOJI NESEBIČNO IZDVAJAJU  SVOJE SLOBODNO VRIJEME KAKO BI DALI SVOJ DOPRINOS ZAJEDNICI,  ALI I SVIM GOSPODARSTVENICIMA, PODUZETNICIMA, OBRTNICIMA A POSEBNO NAŠIM VINARIMA I MASLINARIMA KOJI SU POSTALI AMBASADORI OVOG KRAJA U ŠIROJ REGIJI I SVIJETU.
 
ČESTITAM  I ZAHVALJUJEM SVIMA KOJI  RAZMIŠLJAJU I DJELUJU POZITIVNO U CILJU PROSPERITETA I RAZVOJA NAŠEG GRADA!
RINGRAZIO TUTTI COLORO CHE PENSANO POSITIVO E CONTRIBUISCONO A SPARGERE UN SANO OTTIMISMO PER IL BENE E LA CRESCITA DELLA NOSTRA CITTA'.

VIVA BUJE-BUIE!!!

 

Galerija slika

Istaknuto