Grad Buje objavljuje JAVNU RASPRAVU O ... „STANICA“ BUJE – RADNA ZONA

Objava: 15.11.2013.

Grad Buje, Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom djelatnosti, na osnovu članaka 86. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji  /NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12/ objavljuje


JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU

STAVLJANJA IZVAN SNAGE
DIJELA PROVEDBENOG URBANISTIČKOG PLANA
STAMBENO INDUSTRIJSKE ZONE „STANICA“ BUJE – RADNA ZONAI    Prijedlog Stavljanja izvan snage dijela PUPa stambeno – industrijske zone „STANICA“ – RADNA ZONA biti će na javnom uvidu osam (8) dana u prostorijama gradske uprave, na adresi: Buje, Istarska 2, u periodu od 22. do 30. studenog 2013. godine., svakim radnim danom od 8.00 do 13.00 sati

II    Javno izlaganje Prijedloga Stavljanja izvan snage dijela PUPa stambeno – industrijske zone „STANICA“ – RADNA ZONA održati će se u srijedu 27. studenog 2013. godine u Vijećnici Grada Buja, na adresi: Buje, Istarska 2, s početkom u 13.00 sati.

III     Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Stavljanja izvan snage dijela PUPa stambeno – industrijske zone „STANICA“ – RADNA ZONA postavljaju pitanja ili daju prijedloge i primjedbe u zapisnik tijekom javnog izlaganja; upisuju prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog ili u tijeku javnog uvida dostave pisane prijedloge i primjedbe na adresu : Grad Buje, Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom, 52 640 Buje, Istarska 2.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.KLASA:     350-02/13-01/03
URBROJ:  2105/01-04/01-13-07
Buje,         15. studenoga  2013.

GRAD  BUJE

Istaknuto