Objave

Izjava o pristupačnosti

Objava: 15.9.2020.

Izjava o pristupačnosti - Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske

Općenito

Grad Buje – Citta` di Buie, OIB 19611257971, u daljnjem tekstu Grad Buje, nastoji svoje mrežne stranice https://www.buje.hr/ učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Grada Buje koje se nalazi na adresi https://www.buje.hr/.

Status usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.buje.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
- ne postoji mogućnost promjene veličine fonta na stranici;
- ne postoji mogućnost promjene kontrasta teksta;
- strukturni elementi stranice ne prate HTML5 standard (div elementi);
- na stranici se koristi serifni font;
- nije moguće jednostavno promijeniti vrstu fonta u font pogodan za osobe s disleksijom;
- tekst unutar pojedinih elemenata nije poravnat uz lijevu granicu uvlake;
- izbornik se na aktivira klikom/dodirom već prelaskom pokazivača preko njega (mouseover);
- kretanje kroz digitalni sadržaj i aplikaciju i korištenje digitalnog sadržaja i aplikacije nije omogućeno korištenjem samo tipkovnice;
- slike nemaju prikladan tekstualni (alt) atribut na hrvatskom jeziku i/ili zvučni naziv na hrvatskom jeziku koji je kratak;
- slike nemaju opis na hrvatskom jeziku koji sadržava najvažnije informacije o onome što slika prikazuje;
- veličina ikona u mobilnom prikazu manja je od propisanih 48x48 px;
- elementi na stranici nemaju ARIA (Accessible Rich Internet Aplications) atribute.

Za sve gore navedene neusklađenosti Grad Buje privremeno se poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

Podizanje razine pristupačnosti

S obzirom da postojeći sustav nije moguće nadograditi u mjeri kojom bi navedeni nedostaci bili zadovoljavajuće ispravljeni, Grad Buje će pristupiti izradi novog mrežnog sjedišta buje.hr čim za to budu osigurani neophodni uvjeti, a sve u skladu s preporukama za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i s ciljem postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja.

Sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. godine Grad Buje kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 14. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Grada Buje.

Izjava je zadnji put preispitana 15. rujna 2020.

Grad Buje će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.
Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Grad Buje.
Sve upite i sugestije vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Grad Buje korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@buje.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

 

 

Istaknuto