ISPRAVAK IZJAVA O PRIMLJENIM DONACIJAMA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BUJA

Objava: 18.7.2014.

ISPRAVAK IZJAVA O PRIMLJENIM DONACIJAMA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BUJA IZABRANIH SA LISTE GRUPE BIRAČA U PERIODU OD 01.01. DO 30.06.2014.

Vezani dokumenti

Istaknuto