Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buja

Objava: 23.11.2014.

Na osnovu članka 86. i 93.  Zakona o prostornom uređenju i gradnji  /NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12/ pozivom na članak 188. Zakona o prostornom uređenju /NN 135/13/ Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom Grada Buja objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU

IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG  PLANA  UREĐENJA GRADA  BUJA

I    Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buja, biti će na javnom uvidu osam (8) dana u prostorijama Gradske uprave Grada Buja, na adresi: Buje, Istarska 2, u periodu od 20. do 28. studenoga 2014. godine, svakim radnim danom od 8.00 do 15.00 sati

II    Javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buja, održati će se u utorak 25. studenog 2014. godine u  Gradskoj Vijećnici Grada Buja u zgradi Pučkog otvorenog učilišta, na adresi: Buje, J. B. Tita 6, s početkom u 17,00 sati.

III    Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

  •  imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buja;
  •  postavljaju pitanja ili daju prijedloge i primjedbe u zapisnik tijekom javnog izlaganja Prijedloga;
  •  upisuju prijedloge i primjedbe u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog
  •  u tijeku javnog uvida dostave pisane prijedloge i primjedbe na adresu: Grad Buje, Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom, 52 640 Buje, Istarska 2.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

Vezani dokumenti

Istaknuto