Natječaji - javna nabava

Izrada Strategije razvoja turizma

Objava: 7.8.2018.

Poziv na dostavu ponude izrade Strategije razvoja turizma Grada Buja – Buie 2018. – 2025.

AŽURIRANO 03.09.2018: OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE - vidi vezane dokumente

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15., stavku 3 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu), Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi u upravnim tijelima Grada Buje-Buie od 18.7.2017., Klasa: 023-05/17-01/12, Urbroj:2105/01-02-17-9 (Službene novine Grada Buja 08/17)
Evidencijski broj jednostavne nabave: 42-JN-04-18

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava usluge za izradu Strategije razvoja turizma Grada Buja – Buie 2018. – 2025.

Rok izrade strategije: pet mjeseci od datuma potpisivanja ugovora.

Vidi vezani dokument.

Vezani dokumenti

Istaknuto