Objave

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi – Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Objava: 22.8.2017.

Po provedenoj javnoj raspravi na prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi, održanoj zaključno do 26. lipnja 2017. nije zaprimljen prijedlog i/ili mišljenje.

Pravilnik je usvojen na sjednici Gradskog vijeća Grada Buja dana 18.07.2017. i objavljen u Službenim novinama Grada Buja-Buie br. 08/17.

Istaknuto