Gradonačelnik

IZVJEŠTAJ O RADU

Objava: 11.9.2018.

Gradonačelnik Fabrizio Vižintin u izvještaju o radu prezentirao cijeli niz aktivnosti i projekata koji su ostvareni ili u fazi realizacije.

 

 

Ažurirano: 29.12.2018. video TV Istra

GODIŠNJI REZIME - GRAD BUJE

-------------------------------------------------

Na 11. sjednici Gradskoga vijeća Grada Buja gradonačelnik Vižintin podnio je polugodišnji izvještaj rada u kojemu je istaknuo aktivnosti od značajne važnosti za Grad Buje – Buie.

U izvještaju je naveo cijeli niz rekonstrukcija, infrastrukturne investicije, pokretanje projekata, , revitalizacije, rad na rješavanju problematika pravne prirode, pripremanje projekte dokumentacije i još mnogo toga.

Informacije o navedenom vam prenosimo u nastavku dok kompletni izvještaj rada po odjelima možete preuzeti OVDJE.

Problematika šumske gospodarske osnove i sporova sa RH

U prvom tromjesečju 2018. održane su 3 koordinacije jedinica lokalne samouprave po pitanju sudskih sporova koje jedinice lokalne samouprave trenutno imaju sa RH, a vezano za oduzimanje vlasništva građevinskog zemljišta koje su se na dan 16.10.-1990. kada je stupio na snagu Zakon o šumama nalazile u šumskogospodarskoj osnovi. Sve koordinacije su održane u Gradu Vodnjan-Dignano, a raspravljalo se o pravnim aspektima i argumentima sa kojima se jedinice lokalne samouprave mogu obraniti od pristiglih tužbi Županijskog Državnog odvjetništva. Obrađeni su statistički podaci o broju tužbi i tuženim financijskim izvještajima. Zaključci sa koordinacija su upućeni županu Istarske županije i očekuje se sastanak sa predstavnicima Vlade RH u rujnu mjesecu 2018. godine kako bi se cijela problematika raspravila i pokušalo naći rješenje koje će biti razumno i u korist jedinica lokalne samouprave.

Novi zakon o poljoprivrednom zemljištu

Nakon stupanja na snagu novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu započeta je izrada programa raspolaganja DPZ-om od strane jedinice lokalne samouprave. Izrada programa je dovršena krajem travnja 2018., a program je usvojen na 9. sjednici Gradskog vijeća u svibnju 2018. Program je proslijeđen Upravnom odjelu za poljoprivredu IŽ na prethodno mišljenje te Ministarstvu poljoprivrede na ishodovanje suglasnosti na program. Obzirom na rokove koje je Ministarstvo poljoprivrede nametnulo, nakon dobivenog mišljenja, očekujemo vlastitu reviziju samoga programa, a najviše po pitanju čestica koje bi bile za prodaju. U svakom slučaju, vjerujem da ćemo već početkom iduće godine zadovoljiti sve pretpostavke za raspisivanje prvog natječaja za dugogodišnji zakup DPZ-a kao i natječaj za prodaju. Time ćemo našim poljoprivrednicima omogućiti sigurniji razvoj vlastitih poljoprivrednih programa i poduprijeti održivost postojeće poljoprivredne proizvodnje i njezino povećanje obzirom da na području Grada postoje velike neobrađene površine, što će u konačnici rezultirati boljom i još kvalitetnijom ponudom poljoprivrednih proizvoda na tržištu, a i vjerujemo da će se na taj način stvoriti temelji za proizvodnju sekundarnih proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje.

Sanacija mosta na GP Kaštel i asfaltiranje ceste

Nakon brojnih sastanaka, dopisa i razgovora usmjerenih na problematiku izuzetno lošeg stanja mosta na GP Kaštel, konačno je postignut dogovor Republike Hrvatske i Republike Slovenije te se u svibnju 2018. pristupilo sanaciji mosta asfaltiranjem gornjega sloja. Također se pristupilo asfaltiranju ceste od mosta u dužini 800 metara i na taj način su se stvorili preduvjeti za siguran prolazak turista u nadolazećoj turističkoj sezoni. Također je najavljena izgradnja novoga mosta koju će financirati Republika Hrvatska i Republika Slovenija. Radovi su najavljeni za zimu 2018. godine. Ovdje moramo napomenuti kako je najavljeni zahvat od vitalne važnosti za Grad Buje-Buie tako i za Istarsku županiju te da nedvojbeno predstavlja državni interes Republike Hrvatske i zato vjerujemo da će se rekonstrukcija mosta ostvariti.

Rekonstrukcija državne ceste D200 od GP Plovanija do Buja-Buie

Obzirom da Hrvatske ceste u 2018. godini rade na projektu rekonstrukcije državne ceste D200, održali smo nekoliko sastanaka a u cilju oblikovanja same rekonstrukcije. Zatraženo je da se od samog GP Plovanija do velikog rotora u projekt rekonstrukcije uključi treći hitni prometni trak i zato smo dobili pozitivno očitovanje Policijske postaje u Bujama te je PP Buje uputila službeni dopis Hrvatskim cestama u tom smislu. Također smo zatražili da se na mjestu velikog križanja u Plovaniji izgradi rotor i na kraju zahtijevali fazno odvijanje rekonstrukcijskih radova. U prvoj fazi će se rekonstruirati cesta od GP Plovanija do velikog rotora, u drugoj fazi od velikog rotora do križanja sa izgradnjom rotora te u trećoj fazi rekonstrukcija ceste od novog rotora do grada. Ovaj projekt je također od vitalne važnosti za razvoj turizma Grada Buje-Buie kao i Istarske županije te zasigurno je i državni interes RH.

Izgradnja luke u turističkom naselju Kanegra

Izgradnja luke u Kanegri jest državni interes kao i interes Grada Buja u cilju čuvanja državnih pomorskih granica i razvoju turizma na području grada. Održani su prvi sastanci sa Lučkom upravom Umag - Novigrad kako bi se započeo proces projektiranja luke, te je također održan sastanak sa načelnikom policijske uprave Istarske županije i ribara te uzgajivača školjki koji imaju koncesiju u Kanegri. Zaključeno je da buduća luka mora predvidjeti vezove za brodice MUP-a koje nadziru državnu pomorsku granicu, vezove za ribare/uzgajivače školjaka te turističke vezove. Luka će biti otvorena za javni promet i biti će od velikog lokalnog značaja te očekujemo snažnu podršku Vlade Republike Hrvatske u realizaciji ovog projekta.

Vodotok rijeke Dragonje i kanla Sv. Odorika

Održan je sastanak u Kopru sa predstavnicima lokalnih jedinica samouprave, poljoprivrednika i predstavnika slovenskih državnih tijela kako bi istaknuli ugrozu stanovništva sa obje strane državne granice. Obzirom da vodotok nije održavan od 2010. godine postoji stalna prijetnja od poplava nastalih bujičnim vodama uslijed kiša. Signalizirana je ponovo problematika Hrvatskim vodama te vjerujemo da će se uskoro i problem održavanja vodotoka riješiti, a kako bi zaštitili prije svega interese lokalnog stanovništva koje se na tom području prvenstveno bavi poljoprivrednom proizvodnjom.

Projekt aglomeracije kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava na području Grada Buje-Buie

Grad Buje-Buie u svom sastavu ima 5 vodozaštitnih područja, a ona se nalaze na područjima naselja Kaštel – Plovanija, Momjan, Marušići, Triban i Gamboci. Smatramo da su spomenuta vodozaštitna područja ugrožena obzirom na nepostojanje kanalizacijske infrastrukture, a pogotovo na području naselja Kaštela i Plovanije u kojima se naglo razvija turistička djelatnost te postoji veliki broj drugih gospodarskih aktivnosti. Započeli smo razgovore sa Istarskim vodozaštitnim sustavom (dalje IVS), a u cilju izgradnje kanalizacije u spomenutim naseljima s time da bi izgradnja kanalizacije u naselju Kaštel-Plovanija bila na prvom mjestu. IVS je već u uznapredovaloj fazi projektiranja kanalizacijskih sustava za sva naselja. Nakon prvog sastanka sa direktorom IVS-a, Danijelom Maurovićem, u Buzetu, održan je drugi sastanak u Gradu Buje-Buie zajedno sa direktorom IVS-a i zamjenikom generalnog direktora Hrvatskih voda Valentinom Dujmovićem i višom koordinatoricom u uredu generalnog direktora Fani Bojanić. Odrađeni je treći sastanak u Hrvatskim vodama u Zagrebu i konačno je zaključeno da se pristupi aglomeraciji projekata za izgradnju kanalizacijskih sustava na području Grada Buje-Buie te da se u taj projekt uključi 6. maj odvodnja d.o.o. i Istarski vodovod u dijelu izgradnje vodoopskrbnog sustava. Nakon zaključenog sastanka, odrađen je završni sastanak u Umagu sa predstavnicima 6. maja odvodnja, IVS-a i Istarskog vodovoda. Iz zadnjeg sastanka proizašao je zahtjev prema Hrvatskim vodama za izradom studije izvodljivosti projekta. Nakon provedene studije očekujemo početak izgradnje kanalizacija u Kašetelu i Plovaniji. Trenutno ne možemo točno predvidjeti vremenski okvir ali vjerujemo da on neće biti veći do 20 mjeseci. Financiranje bi snosile u najvećem dijelu Hrvatske vode, pa IVS, IVB te 6. maj odvodnja d.o.o., Grad Buje-Buie je suvlasnik u svim spomenutim tvrtkama. Sam projekt će Hrvatske vode retrogradno aplicirati na EU fondove.

Projekt izgradnje mreže širokopojasnog interneta

Nakon iskazanog komercijalnog interesa tvrtke RUNE Adria održan je niz sastanaka kako bi se razradile pojedinosti samoga projekta te je u konačnici izvršena prezentacija projekta Gradskom vijeću Grada Buje – Buie na 10. sjednici. Izgradnja infrastrukture za širokopojasni internet jest vrlo važan čimbenik u razvoju gospodarstva i cjelokupnog društva u 21. stoljeću. Takvom će se infrastrukturom stvoriti preduvjeti za razvoj digitalne ekonomije, usluga i tehnologije.

Projekt gospodarenja otpadom i odvoza miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada u ŽCGO „Kaštjun”

U prvom polugodištu 2018. održano je nekoliko skupština 6. maj d.o.o. na kojima se raspravljalo i pripremalo za novi sustav gospodarenja miješanim komunalni otpadom. Gradsko vijeće je usvojilo novu odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Buja – Buie. Napravljeni su izračuni novog cjenika za spomenute usluge. Održan je sastanak sa predstavnicima udruge potrošača kojima su prezentirane nove usluge i cjenik. U lipnju mjesecu pristupilo se potpisivanju ugovora za odvoz miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada u ŽCGO Kaštjun.

Proširenja parkinga u starogradskoj jezgri

Dogovoreni i koordinirani su radovi u proširenju parkinga u starogradskoj jezgri ispod starog groblja, na taj smo načini dobili 20 novih parkirnih mjesta.

Nova odluka o parkiranju na području Grada Buje-Buie

Održan je mjesni zbor građana na temu nove odluke o parkiranju na području Grada Buje-Buie i nakon izrazito konstruktivnog i vrlo korektnog razgovora sa građanima pristupilo se konačnom prijedlogu odluke koja je i usvojena na Gradskom vijeću. Odluka se nije bitno mijenjala u odnosu na postojeću, ali je obuhvatila nove mogućnosti dobivanja parkirne iskaznice/naljepnice za starogradsku jezgru, a koja su se pokazala opravdanima.

Organizirano predavanje o Radonu

Nakon novinskog članka u Glasu Istre o rezultatima izmjere godišnjih količina radona u vrtićima i osnovnim školama na području Istarske županije stanovništvo Grada Buje-Buie je uznemireno zbog visoko očitanih količina radona na području Kaštela. Nakon što smo zatražili pojašnjenja u Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost i od profesora Vanje Radolića kao voditelja projekta mjerenja, zaključili smo da stanje nije alarmantno i pristupili organizaciji sastanka sa roditeljima čija djeca pohađaju vrtić i osnovnu školu u Kaštelu kako bi pojasnili očitane podatke i tumačenja Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost. Nakon održanog sastanka u Kaštelu, krajem svibnja 2018. godine organizirano je predavanje o radonu od strane prof. Radolića u vijećnici POU Buje gdje su građani imali priliku dobiti sve potrebne informacije. Na tom predavanju su građani obaviješteni da će Grad Buje - Buie u narednom periodu izvršiti dodatna mjerenja u Kaštelu kako bi se ustanovili stvarni podaci i kako bi se onda znalo kakve će se mjere poduzimati u smislu prevencije od zračenja tim prirodnim plinom.

Projekt dogradnje dječjeg vrtića

Nakon javnog poziva Ministarstva za demografiju, obitelji, mlade i socijalnu politiku vezanog za poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama / dječjim vrtićima pristupili smo prijavi sa projektom dogradnje središnjeg dječjeg vrtića sa novim prostorima od 250 m2 kako bi mogli preseliti talijanski dječji vrtić koji se dislocirano nalazi na adresi Rudine 3. Nadogradnja je od iznimne važnosti kako bi osigurali centraliziran pristup vrtiću u gradu i na taj način smanjili režijske troškove, olakšali roditeljima prijevoz djece a odgojiteljicama odgojno/obrazovni rad sa djecom. Ministarstvo je prihvatilo prijavu Grada Buje – Buie i u lipnju 2018. godine potpisan je ugovor o sufinanciranju u vrijednosti od 750.000,00 kn. Građevinsku dozvolu očekujemo krajem listopada 2018. i završetak dogradnje u lipnju 2019. godine.

Zakon o zaštiti životinja

Grad Buje-Buie je usvojio novu Odluku o čuvanju domaćih životinja koja je usklađena sa novim Zakonom o zaštiti životinja. Ovdje moramo napomenuti da je angažman vijećnika, mjesnog odbora i samog Upravnog odjela za komunalne djelatnosti bio značajan i vjerujemo da smo donijeli vrlo kvalitetnu odluku. Također moram napomenuti da Grad Buje – Buie zavaljujući intenzivnom radu komunalnog redara i dojavama građana i vijećnika primjenjuje odluku na vrlo kvalitetan način, zato se svim sudionicima u donošenju ove odluke iskreno zahvaljujem.

Poljoprivreda – lovci – divljač

Na inicijativu članova odbora za poljoprivredu Grada Buje-Buie održano je nekoliko sastanaka vezanih uz problematiku divljači i lovstva te šteta koje divljač prouzrokuje našim poljoprivrednicima. Nakon sastanka upućen je dopis gradonačelnika Ministarstvu poljoprivrede, Upravnom odjelu za šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu, županu Istarske županije i Skupštini Istarske županije. Na tom se području aktivnosti nastavljaju.

Energetska obnova

Završena je 3. prijava energetske obnove Centra za inkluziju. Dobivena su pozitivna mišljenja FZOEU za projekte energetske obnove vrtića i upravne zgrade. Potpisivanja ugovora očekujemo u rujnu ili listopadu 2018. te početak radova energetske obnove u prosincu 2018. godine. Istarska županija je u završnoj fazi osiguravanja 4.500.000,00 kn za obnovu ostatka stolarije, fasade i krova OŠ „Mate Balote”, a same radove na školi očekujemo pri samom kraju 2018. odnosno najkasnije u siječnju 2019.

Značajne obljetnice

U prvom polugodištu 2018. godine obilježene su dvije vrlo značajne obljetnice

70. obljetnica osnutka OŠ „Mate Balote”
10. obljetnica osnutka DVD – CVVF Buje

Značajne manifestacije

Međunarodni gospodarski sajam „Oleum Olivarum” u Krasici
Šparogada u Kaštelu
Luganigada u Marušićima
Festival del Istroveneto u Bujama
Dan antifašističke borbe u Plovaniji

Izvor: http://www.nasabujstina.com

Istaknuto