Gradonačelnik

Izvještaj za prvo polugodište 2019.

Objava: 5.9.2019.

Na sjednici Gradskog Vijeća Grada Buja dana 04.09.2019. gradonačelnik Fabrizio Vižintin podnio je izvještaj za prvo polugodište 2019. godine. Predstavio je veliki broj projekata i aktivnosti, koji su pokrenuti ili već privedeni kraju. Izvješće je prihvaćeno uz primjećen značajan kvalitativan i kvantitativan skok u odnosu na ranija razdobja.

Gradonačelnik Vižintin predstavio izuzetno veliki broj projekata i aktivnosti u sklopu polugodišnjeg izvještaja o radu.
Na prošloj sjednici Gradskog vijeća, kako zakon nalaže, gradonačelnik Vižintin je podnio izvješće o radu za prvu polovicu 2019. godine.

Prezentacija koja je samo u kratkim crtama obuhvaća veće projekte i aktivnosti trajala je punih sat vremena. Naime, ovo je bilo nevjerojatno aktivno polugodište za gradonačelnika i Buje.

Prisutnima su nabrojeni projekti koji su pokrenuti ili privedeni kraju.
Bilo je riječi o dogradnji i obnovi dječjeg vrtića, energetskoj obnovi javnih zgrada, rekonstrukciji mosta na GP Kaštel, Program raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem, Rekonstrukcija benzinske stanice INA, SPAR market, kuća kaštela u Momjanu, LED javna rasvjeta, Strategija razvoja turizma, Registar imovine, Zelena čistka, Energetska obnova osnovne škole „Mate Balote”, Knferencija „Zajedno s Vama do zdravlja”, Hoditi i zdravi biti, Savjetovalište za prehranu, Rebalans proračuna za 2019. godinu.

Ujedno predstavljene su aktivnosti za pojednične upravne odjele Gradske uprave.

U sklopu UO za komunalne djelatnosti pripremljene su razno razne odluke koje je gradsko vijeće usvojilo. Veliki broj radova je učinjen u sklopu toga odjela:

- Završeno asfatiranje ulice G.Garibaldi di Sv. Sebastijana u dužini od 820 m, uređen pješački nogostup u dužini 240 m

- Asfaltiranje stambenog dijela naselja Kruj

Programom rekonstrukcije vodovodnog sustava naselja Sv. Sebastijan Buje poboljšani su vodoopskrbni uvjeti u naselju Sv. Sebastijan i Sunčanoj ulici gdje Grad Buje-Buie učestvuje u radovima sanacije gradskih ulica sa iznosom od 120.000,00 kuna.

- Sa Županijskom upravom za ceste sklopljen je ugovor o sufinanciranju radova održavanja lokalne ceste LC 50011 dionica Kršete za što je Grad Buje-Buie izdvojio 200.000,00 kuna. Radovima će se sanirati i proširiti lokalna prometnica, urediti bankine i oborinska odvodnja kroz samo naselje Kršete u ukupnoj dužini od 630,00 m.

- Uređen pristup centra za inkluziju te pješačka rampa u Klesarskoj ulici

- Uređen pristup u Digitronskoj ulici

- Radovi na hortikulturnom uređenju parkova, uklanjanje dotrajalih i opasnih stabala crnogorice i živica te sadnja zamjenskim stablima javora:

- u ulici Nikole Tesle, Policijska postaja - park u Klesarskoj ulici - postavljanje navodnjavanja u Umaškoj ulici

- Uređenje rubnog pojasa šume uz trasu Parenzane

- Uređenja parka na Trgu Josipa Broza Tita

- Uređeno je novo parkiralište u užem dijelu povijesne jezgre Buja u ulici S. Vardabassa sa javnom rasvjetom prema uvjetima Konzervatorskog odjela. Po izvedenim radovima stvoreni su uvjeti za parkiranje 28 osobnih vozila a u sklopu radova izveden je i novi potporni zid u dužini od 18 m, visine 2,2 m; izvedena je pristupna rampa za prustup parkiralištu, stepenište kojim se parkiralište spaja sa ulicom 1. svibnja te je izgrađeno niz ogradnih zidića kako bi se stvorili sigurnosni uvjeti

- Uređeno je novo parkiralište u užem dijelu povijesne jezgre Buja u ulici S. Vardabassa sa javnom rasvjetom prema uvjetima Konzervatorskog odjela. Po izvedenim radovima stvoreni su uvjeti za parkiranje 28 osobnih vozila a u sklopu radova izveden je i novi potporni zid u dužini od 18 m, visine 2,2 m; izvedena je pristupna rampa za prustup parkiralištu, stepenište kojim se parkiralište spaja sa ulicom 1. svibnja te je izgrađeno niz ogradnih zidića kako bi se stvorili sigurnosni uvjeti

- Autobusno stajalište u Bibalima i obnovljena fasada društvenog doma u Malotiji

- Započeti radovi na sanaciji zida i izradi novog pristupa na groblju u Tribanu, saniran pokorvo na kapelici groblja u Kaštelu, uređen pristup crkvi i kapelici na groblju u Krasici

Što se tiče drugih upravnih odjela, intenzitet rada i aktivnosti je bio također zavidan, pa tako je u sklopu UO za opće poslove učinjeno puno:

- Konsolidirani financijski izvještaj Grada Buja–Buie za razdoblje siječanj – prosinac 2018. godine

- Izvješće o zaduženju / jamstvu / suglasnosti

- pripremljene su Prve izmjene i dopune plana proračuna za 2019. godinu

- pripremljena je dokumentacija za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu

- pripremljen je prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

- provedeni su postupci jednostavne nabave poslove iz nadležnosti Upravnog odjela

- pripremljena je dokumentacija za obradu kreditnog zahtjeva za kratkoročni kredit

- ispostavljena su nova rješenja i dostavljene uplatnice za komunalnu naknadu

- izvršena je priprema podataka za izdavanje rješenja za naknadu za uređenje voda

- uspostavljen je i počeo s radom sustav Riznice Grada Buja – Buie

- Financijski izvještaj Grada Buja – Buie za razdoblje siječanj – ožujak 2019. godine

- Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Buja – Buie za 2018. godinu

- Godišnji izvještaj o investicijama

- pripremljene su Druge izmjene i dopune plana proračuna za 2019. godinu

- ispostavljena su nova rješenja i dostavljene uplatnice za naknadu za uređenje voda

- racionalizacijom poslovanja u uvedenom sustavu Gradske riznice započet je centralizirani obračun plaća za sve proračunske korisnike

- odrađene su pripreme, testiranje i osposobljen je sustav SEPA izravnih terećenja

l odrađene su pripreme za osposobljavanje informacijskog sustava za zaprimanje eRačuna

- završeni su daljnji radovi sređivanja i podjele arhivske građe bivših općina Bujštine

- rješavani su tekući zahtjevi korisnika i korisnika zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi te Odluci o socijalnoj skrbi Grada Buja

- izrađeni su obrasci iz nadležnosti odsjeka za 2019. godinu

- rješavani su tekući zahtjevi korisnika i korisnika zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi te Odluci o socijalnoj skrbi Grada Buja

- u skladu s Uredbom o udrugama, provedenen je javni poziv za sufinanciranje programa/projekata neprofitnih organizacija.

 

Što se tiče UO za opće poslove – odsjek za kulturu i gospodarstvo u prvoj polovici 2019. dešavalo se slijedeće:

- završeni su daljnji radovi sređivanja i podjele arhivske građe bivših općina Bujštine

- rješavani su tekući zahtjevi korisnika i korisnika zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi te Odluci o socijalnoj skrbi Grada Buja

- izrađeni su obrasci iz nadležnosti odsjeka za 2019. godinu

- rješavani su tekući zahtjevi korisnika i korisnika zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi te Odluci o socijalnoj skrbi Grada Buja

- u skladu s Uredbom o udrugama, provedenen je javni poziv za sufinanciranje programa/projekata neprofitnih organizacija

- u skladu s Uredbom o udrugama, po provedenom javnom pozivu za sufinanciranje programa/projekata neprofitnih organizacija te procjeni i ocjeni prijava sklopljeno je 25 ugovora u sveukupnom iznosu od 196.500,00 kuna (1 ugovor nije potpisan od strane korisnika i isplata u visini od 12.000,00 kuna nije izvršena)

- sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu nastavljeni su poslovi, aktivnosti i koordinacija kako bi se doradio Program te ponovno objavio javni uvid radi ishodovanje mišljenja Istarske županije i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

- započeta je koordinacija i priprema aplikacije Agrodetika (raspolaganje poljoprivrednim zemljištem)

- u tijeku mjeseca svibnja službenici Upravnog odjela sudjelovali su u postupku osiguranja prostornih i materijalnih uvjeta, primanja kandidature i provođenja izbora za izbor članova Vijeća talijanske nacionalne manjine u Gradu Buje – Buie, koji su održani 5. svibnja 2019. Nakon objave konačnih rezultata izbora sazvana je i organizirana Konstituirajuća sjednica Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Buja koja je održana dana, 23. svibnja 2019. Nadležni službenik iz Odjela je nakon konstituirajuće sjednice pripremio svu dokumentaciju za upis novoosnovanog Vijeća Talijanske nacionalne manjine u Registar vijeća i predstavnika nacionalnih manjina pri Ministarstvu uprave RH, a dokumentacija je poslana radi upisa, dana 06.06.2019. godine

- uz neposrednu organizaciju službenika iz Upravnog odjela dana, 26. svibnja 2019. održani su izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Izbori su protekli bez ikakvih incidenata ili grešaka u postupku i neposrednom provođenju glasanja na svim biračkim mjestima na teritoriju čitavog Grada Buja kao i na Gradskom izbornom povjerenstvu koje je koordiniralo pripreme i provođenje samih izbora

UO za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom također je bio aktivan:

- Dogradnja dječjeg vrtića

- Energetska obnova dječjeg vrtića

- Energetska obnova zgrade centra za inkluziju

- Energetska obnova gradske uprave

- Izgradnja reciklažnog dvorišta

- Uređenje starog groblja Sv. Martin

- Predradnje za rekonstrukciju stare škole na trgu Sv. Servula

- Sanacija Kaštela Rota

- Izrađen cijeli niz Prostorno planske dokumentacije

- Donesene odluke vezane uz zakup i kupoprodaju poslovnih prostora 

Kompletno izvješće sa dodatnim detaljima i fotografija pojedinih projekata i aktivnosti možete pogledati u vezanim dokumentima.

Preuzeto sa http://nasabujstina.com/vijesti_info/gradonacelnik-vizintin-predstavio-izuzetno-veliki-broj-projekata-i-aktivnosti-u-sklopu-polugodisnjeg-izvjestaja-o-radu/6667?fbclid=IwAR08udm5XT0jUMpcomOGxa31lMlQm13HZVsEH_UdeiL8lGjPaXY9kjnPNPI

Vezani dokumenti

Istaknuto