JAVNA RASPRAVA - PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA BUJA

Objava: 18.11.2013.

Grad Buje, Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom, na osnovu članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji  /NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12/ objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU
IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG  PLANA  UREĐENJA GRADA  BUJA


I    Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buja, biti će na javnom uvidu petnaest (15) dana u prostorijama Gradske uprave Grada Buja, na adresi: Buje, Istarska 2, u periodu od 26. studenoga do 10. prosinca 2013. godine., svakim radnim danom od 8.00 do 15.00 sati

II    Javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buja, održati će se u srijedu 4. prosinca 2013. godine u  Gradskoj Vijećnici Grada Buja u zgradi Pučkog otvorenog učilišta, na adresi: Buje, J. B. Tita 6, s početkom u 17,00 sati.

III    Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
-    imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buja;
-    postavljaju pitanja ili daju prijedloge i primjedbe u zapisnik tijekom javnog izlaganja Prijedloga;
-    upisuju prijedloge i primjedbe u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog
-    u tijeku javnog uvida dostave pisane prijedloge i primjedbe na adresu: Grad Buje, Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom, 52 640 Buje, Istarska 2.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

KLASA:     350-02/12-01/04
URBROJ:  2105/01-04/01-13-45
Buje,         18. studenoga 2013.                

GRAD  BUJE

Istaknuto