JAVNA RASPRAVA o Nacrtu plana gospodarenja otpadom Grada Buje - Buie

Objava: 15.9.2015.

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i članka 65. Statuta Grada Buja-Buie ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13),  objavljuje se:

JAVNA RASPRAVA
o Nacrtu plana gospodarenja otpadom Grada Buje-Buie

  1. Objavljuje se Nacrt plana gospodarenja otpadom Grada Buja-Buie, izrađen po tvrtki Eko Adria d.o.o. iz Pule,  Boškovićev uspon 16, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi.
  2. Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je do 15. listopada 2015. godine.
  3. Javni uvid u Nacrt plana gospodarenja otpadom vršit će se u razdoblju od 15. rujna do 15. listopada 2015. godine, i to radnim danom u prostorijama  Grada Buja-Buie svakog radnog dana od 08:00 do15:00 sati.
  4. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt plana gospodarenja otpadom mogu se dati usmeno , na zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida.
  5. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir.

Vezani dokumenti

Istaknuto