JAVNI POZIV 24.03.2016.

Objava: 24.3.2016.

Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom Grada Buja povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje
JAVNI POZIV
Ovim pozivom obavještavaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste i izrade Geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste u k.o. Kaštel i to:
Ulica u naselju Kaldanija na k.č. 881/22, dio 881/24 i 881/14 sve u k.o Kaštel i Kaštelska ulica (naselje Plovanija) na k.č. dio 337/1  k.o Kaštel.

Vidi vezane dokumente

Vezani dokumenti

Istaknuto