Javni poziv Jugovci

Objava: 20.10.2015.

Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom Grada Buja povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje


JAVNI POZIV
nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u naselju Jugovci (k.o. Krasica)

Obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta koja se proteže od naselja Jugovci na k.č. br. 1737/4 i 1372/3 obje k.o. Krasica preko k.č. br. 1373/2, 1373/1, 1372/2 i druge sve u k.o Krasica do granice k.o. Krasica.
Dana 27. listopada (utorak) 2015. godine u 10:00 sati na terenu vršiti će se utvrđivanje međa odnosno obilježiti će se granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta koja se proteže od naselja Jugovci do granice k.o. Krasica.
Dana 03. studenog (utorak) 2015. godine u vremenu od 14:00 do 15:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Buja, na adresi Buje, Istarska 2, biti će moguće izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja br. 455/15 na k.č.br. 1737/4, 1372/3 i druge sve k.o. Krasica u svrhu formiranja parcele nerazvrstane ceste koja se proteže od naselja Jugovci do granice k.o. Krasica.
Stabilizaciju i obilježavanje lomnih točaka granica predmetnih čestica te izlaganje elaborata na javni uvid obavit će ovlašteni inženjer geodezije iz trgovačkog društva GEODETSKI URED MATAIJA d.o.o. iz Umaga, Valica, Barboj 36c.

Vezani dokumenti

Istaknuto