Objave

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u naselju Bibali (k.o. Buje)

Objava: 11.12.2019.

Obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta koja se proteže unutar naselja Bibali preko k.č.br. 3896/4, 1528/1, 1350, 1411/1, 1411/3, 3896/7, 3896/6, 3896/5, 1412/1, 1412/2, 1412/3, 1412/4, 1412/5,1413,1415,1416,1417,1407/1,1407/2,1421, 1424, 1425, 1426, 1423/1, 1423/2 ,3904, 1399/10 sve k.o. Buje.

Predstavnici Grada Buja započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna nerazvrstana cesta dana 16. prosinca 2019. godine u 10,00 sati uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. (...)

Vezani dokumenti

Istaknuto