JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u naselju Kruj (k.o. Buje)

Objava: 1.6.2016.

Obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta koja se proteže unutar naselja Kruj preko k.č. 1276/6 i 1276/1  k.o. Buje te se spaja na cestu na k.č. 3896/1 k.o Buje.

Dana 09. lipnja (četvrtak)  2016. godine u 10:00 sati na terenu vršiti će se utvrđivanje međa odnosno obilježiti će se granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta koja se proteže unutar naselja Kruj.
Dana 13. lipnja (ponedjeljak) 2016. godine u vremenu od 14:00 do 15:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Buja, na adresi Buje, Istarska 2, biti će moguće izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja br. 215/16 na k.č.br. 1276/1 i 1276/6 sve k.o. Buje u svrhu formiranja parcele nerazvrstane ceste koja se proteže unutar naselja Kruj.
Stabilizaciju i obilježavanje lomnih točaka granica predmetnih čestica te izlaganje elaborata na javni uvid obavit će ovlašteni inženjer geodezije iz trgovačkog društva GEODETSKI URED MATAIJA d.o.o. iz Umaga, Valica, Barboj 36c.

Vidi vezani dokument

Vezani dokumenti

Istaknuto