JAVNI POZIV za uključivanje djece u Program predškole

Objava: 30.9.2014.

Na temelju članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 1. Pravilnika o sadržaju i trajanju porograma predškole, Dječji vrtić Buje i Talijanski dječji vrtić Mrvica Buje objavljuju

JAVNI POZIV

za uključivanje djece u Program predškole pri Dječjem vrtiću Buje/Talijanskom dječjem vrtiću Mrvica Buje u pedagoškoj godini 2014./2015.

Dječji vrtić Buje i Talijanski dječji vrtić Mrvica Buje pozivaju sve roditelje i skrbnike djece s prebivalištem na području Grada Buja a koja su rođena u razdoblju od 01.04.2008. do 31.03.2009. godine i koja ne pohađaju redoviti program u predškolskim ustanovama u Bujama da izvrše prijavu i upis djeteta u Program predškole koji je obavezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu.

Djecu s poteškoćama u razvoju, te djecu pripadnike romske nacionalne manjine može se upisivati u Program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Prijave i upisi u Program predškole za predagošku godinu 2014./2015. vršit će se radnim danom od 01.10.2014. do 07.10.2014. u vremenu od 7,00 do 15,00 sati u Dječjem vrtiću Buje/Talijanskom dječjem vrtiću Mrvica Buje, M.Gupca 13, Buje.

 Za upis djeteta u Program predškole potrebno je priložiti:

  1. ispunjen obrazac zahtjeva (preuzima se u vrtiću)
  2. preslik osobne iskaznice (oba roditelja)
  3. preslik izvoda iz matice rođenih (za dijete)
  4. uvjerenje o prebivalištu (za dijete)
  5. preslik zdravstvene i/ili druge dokumentacije za djecu s teškoćama u razvoju

Roditelji/skrbnici su dužni ishodovati liječničko uvjerenje za dijete prije uključivanja u Program predškole.

Po okončanju prijava/upisa djece u Program predškole a najkasnije do 20.10.2014. godine, roditelji/skrbnici bit će obaviješteni o početku provedbe i trajanju Programa predškole.

 Za sve dodatne informacije obratite se radnim danom od 9,00 do 15,00 sati na tel. 773 023, 773 161, 772 043.

 

Vezani dokumenti

Istaknuto