LAG „Sjeverna Istra“ dobio 7.715.612,52 kn za provedbu podmjera 19.2., 19.3. i 19.4.

Objava: 13.1.2017.

Donesena je konačna Odluka o odabiru LAG-ova za 54 Lokalne Akcijske Grupe za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) tijekom trajanja Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020.

Lokalnim akcijskim grupama dodijeljena su sredstva za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (provedba LRS), podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« iz PRR 2014. – 2020«.

Navedeno znači da će LAG-ovi imati pravo na raspisivanje “LAG natječaja” za mjeru, podmjeru, tip operacije koji je naveden u odabranoj lokalnoj razvojnoj strategiji (LRS) i namijenjen je nositeljima projekta na području LAG-a.  Samim time CLLD pristup dobiva na važnosti budući je riječ o “bottom up” principu (odozdo prema gore) unutar kojeg se stvaraju uvjeti za kreiranje i provedbu održive razvojne politike u ruralnim područjima.

LAG-u Sjeverna Istra odobreno je 7.715.612,52 kn.

Link: http://www.lag-sjevernaistra.hr/konacna-odluka-odabiru-lag-a-provedbu-lokalne-razvojne-strategije-lrs/

Istaknuto