Mjere za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19

Objava: 25.4.2020.

Sve djelatnosti i aktivnosti iz Faze 1., 2. i 3. mogu se odvijati samo uz poštovanje svih epidemioloških mjera. Epidemiološke mjere objavljene na web stranici Grada Buja-Buie.

Stroga mjera fizičkog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru.

FAZA 1. – Planirano pokretanje aktivnosti 27. travnja 2020.

1. Omogućavanje rada svim poslovnim subjektima koji obavljaju djelatnost trgovine, osim onih koji posluju unutar trgovačkog centra
2. Omogućavanje nastavka rada svim poslovnim subjektima koji obavljaju uslužne djelatnosti, osim onih u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima, uz poštovanje mjera fizičke udaljenosti (primjerice postolar, krojač, izrada ključeva, poslovnica turističkih agencija, fotostudio)
3. Uvođenje javnih gradskih i prigradskih prijevoznih linija i brzobrodskih linija za otoke koji nisu povezani trajektnom linijom
4. Omogućavanje rada knjižnica, muzeja, galerija, antikvarijata i knjižara
5. Omogućavanje treninga športašica i športaša I. i II. kategorije u pojedinačnim športovima te seniorskim športskim ekipama koje nastupaju u najvišem stupnju natjecanja
6. Omogućavanje provođenja državnog stručnog ispita za prioritetne grupe polaznika.

FAZA 2. – Planirano pokretanje aktivnosti 4. svibnja 2020.

1. Omogućavanje rada javnog zdravstvenog sustava u punom opsegu, osim iznimki u skladu s mjerama Ministarstva zdravstva
2. Omogućavanje rada privatnog zdravstvenog sustava u punom opsegu, uz poštovanje posebnih epidemioloških mjera
3. Omogućavanje rada svim poslovnim subjektima koji obavljaju uslužne djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima, uz poštovanje posebnih epidemioloških mjera (primjerice, frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri).

FAZA 3. – Planirano pokretanje aktivnosti 11. svibnja 2020.

1. Omogućiti okupljanja do 10 osoba na jednom mjestu, uz poštovanje mjera fizičke udaljenosti
2. Omogućavanje rada trgovačkih centara, uz poštovanje posebnih epidemioloških mjera
3. Omogućavanje rada predškolskih ustanova i razredne nastave od 1. do 4. razreda te posebnih razrednih odjela i rada s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi
4. Omogućavanje održavanja laboratorijskih, umjetničkih i kliničkih vježbi te praktični rad u malim grupama u visokom obrazovanju
5. Uvođenje međužupanijskih prijevoznih linija i linija domaćeg zračnog prijevoza
6. Omogućavanje rada ugostiteljskih objekata isključivo na vanjskim prostorima i terasama
7. Omogućavanje rada ugostiteljskih objekata u smještajnim kapacitetima samo za korisnike usluga smještaja
8. Omogućavanje rada nacionalnih parkova i parkova prirode
9. Proširivanje mogućnosti za izdavanje e-propusnica

Poslodavci su obvezni:
– organizirati rad od kuće gdje je moguće, otkazati sastanke ili organizirati telekonferencije i koristiti druge tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu
– otkazati službena putovanja izvan države osim prijeko potrebnih
– zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.

RADNO VRIJEME
Radno vrijeme prodavaonica, skladišta, tržnica na veliko, tržnica na malo i drugih oblika prodaje robe izvan prodavaonice određuje se sukladno članku 57. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19 i 32/20) kao i prije proglašene epidemije bolesti COVID-19, izuzev nedjelje, blagdana i neradnih dana kada se ne radi.
Prodajni objekti u kojima radno vrijeme traje duže od 10 sati, obvezni su organizirani dvokratno radno vrijeme, pri čemu kod takve organizacije radnog vremena, radi čišćenja i dezinfekcije prostora prodavaonica i izmjene radnika koji u njima rade, prekid rada u prodajnim objektima ne može biti kraći od jednog sata.
Nedjeljom, blagdanima i neradnim danima je, iznimno, dopušten rad kioscima, pekarnicama, trgovinama kruhom i pekarskim proizvodima i trgovinama na benzinskim postajama.
Prodaja na veliko voća, povrća i cvijeća iz vozila u ograđenim prostorima na otvorenom (»princip zelene tržnice«) dopušta se u vremenu od 5,00 do 8,00 sati.

OBVEZA POSLODAVCA
Vlasnici prodavaonica i prodajnih objekata, odnosno poslodavci, obvezni su svoje zaposlenike educirati o općim protuepidemijskim mjerama i posebnim preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na djelatnost trgovine te na ulazu u svaku prodavaonicu i svaki prodajni objekt istaknuti posebne preporuke i upute.
Pružatelji usluga tramvajskog i drugog javnog gradskog i prigradskog prometa obvezni su promet organizirati uz pridržavanje svih općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na vožnju javnim prometom.

 

Istaknuto