Mogućnost korištenja javne površine u Bujama od strane OPG-a

Objava: 5.7.2018.

Obavještavaju se svi zainteresirani nositelji i/ili članovi OPG-a da postoji mogućnost korištenja javne površine u Bujama

Trgovina na malo izvan prodavaonica i izvan tržnice na malo putem štandova i klupa za nositelje i/ili članove obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Obavještavaju se svi zainteresirani nositelji i/ili članovi OPG-a da postoji mogućnost korištenja javne površine u Bujama, Istarska ulica, uz obvazu plaćanja poreza na korištenje javne površine, za razdoblje do 30 dana, radi prodaje vlastitih proizvoda. Broj raspoloživih mjesta ograničen je na 4, te će se mjesta dodjeliti prema redoslijedu zaprimljenih potpunih zahtjeva.

Zahtjev za izdavanje odobrenja obavezno treba sadržavati:

-osobne podatke o podnositelju (upisati u obrazac zahtjeva),
- naziv robe koju će prodavati i način na koji će se prodavati (upisati u obrazac zahtjeva),
-prijedlog lokacije i površine za prodaju (upisati u obrazac zahtjeva),
-razdoblje za koje se traži izdavanje odobrenja sa radnim vremenom (upisati u obrazac zahtjeva),
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
- rješenje o utvrđivanju minimalnih tehničkih uvjeta kojima moraju udovoljavati prodajni objekti i oprema
-izgled štanda ili klupe ili tipski projekt
- dokaz o osiguranim prostorijama za zdravstveno-sanitarne potrebe na udaljenosti od najviše 100 metara,
-potvrda Upravnog odjela Grada nadležnog za financije o nepostojanju dugovanja prema Gradu po bilo kojoj osnovi,
-70,00 kn državnih biljega.

Vezani dokumenti

Istaknuto