Natječaji - Zakup poslovnih prostora

N A T J E Č A J ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA

Objava: 13.7.2016.

Izlaže se natječaju za davanje u zakup poslovni prostor u vlasništvu Grada Buja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, kako slijedi:

R.br.    1.
Mjesto    Buje
Adresa    G. Mazzini 1
k.č.br. / k.o.     182 zgr. k.o. Buje
Površina m²    16,00 m²
Djelatnost     Prodaja suvenira
Početna zakupnina/kn    240,00 kn + 25% PDV –a= 300,00
Jamčevina/kn    900,00 kn


Navedeni poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja u viđenom stanju, isključivo za obavljanje istaknute ili srodne djelatnosti.
Zabranjeno je davanje poslovnih prostora u podzakup, vršiti vanjske ili unutarnje zahvate i rekonstrukcije kao i prenamjene ili promjene djelatnosti, bez izričite suglasnosti zakupodavca.  
Ugovor o zakupu zaključuje se na određeno vrijeme od pet godina, uz mogućnost da zakupodavac i zakupnik, bez provođenja javnog natječaja  produže zakup u skladu sa stavkom 1. i 2. članka 6.a Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora.

Razgledavanje (očevid) poslovnog prostora moguć je prema prethodnom dogovoru s nadležnim referentom Upravnog odjela Grada Buja na telefon 052 772-122, int. 124. (...)

Natječaj traje od 13.07.2016. do 21.07.2016.

Sve uvjete Natječaja vidi u vezanom dokumentu.

Vezani dokumenti

Istaknuto