Natječaj: ribarske - pomorske tradicije

Objava: 24.9.2019.

Poštovani,

obavještavamo vas da je dana 23. rujna 2019. godine FLAG Pinna nobilis objavio 2. FLAG-natječaj za Podmjeru 2.3.1. „Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 23.10.2019. godine, a traje do 25.11.2019. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 2.3.1. iznose 270.000,00 EUR odnosno 2.037.690,00 HRK. Najniži iznos javne potpore po projektu: 6.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK. Najviši iznos javne potpore po projektu: 60.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Specifični cilj FLAG-natječaja je osigurati diversifikaciju ponude kroz ulaganja u sinergiju ribarstva i turizma te u očuvanje ribarske/pomorske tradicije i baštine u svrhu jačanja prepoznatljivosti FLAG-područja.

Sve ostale informacije, obrasci i prilozi dostupni su na sljedećoj poveznici: https://flag-pinnanobilis.hr/flag-natjecaj/flag-natjecaj-za-podmjeru-2-3-1-potpora-za-aktivnosti-promocije-marketinga-i-ocuvanja-ribarske-pomorske-tradicije-i-bastine-ribarstvenog-podrucja-flag-a/

Istaknuto