Ostali natječaji

Natječaj za davanje u zakup javne površine - 25.05.2018.

Objava: 25.4.2018.

Izlaže se natječaju za davanje u zakup javne površine prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, kako sljedi:

Buje, Trg J.B.Tita, Buje;

dio k.č.br. 698 zgr. i k.č.br. 1152/2 k.o. Buje - označen na skici obuhvata u prilogu; površina m² 38,00 m²;

Za potrebe korisnika poslovnih prostora u slučajevima kada javna površina sa poslovnim prostorom čini funkcionalnu ili tehnološku cjelinu – ugostiteljstvo - terasa.

Vidi vezane dokumente.

Vezani dokumenti

Istaknuto