Natječaji - Zakup poslovnih prostora

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Buja

Objava: 19.5.2015.

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br.125/11), članka 65.  Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13) članka 3. i članka 5. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (“Službene novine Grada Buja”, broj 12/10)  Gradonačelnik Grada Buja, dana 18. svibnja 2015. godine raspisuje

N A T J E Č A J ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA

I.
Izlaže se natječaju za davanje u zakup poslovni prostor u vlasništvu Grada Buja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda

Natječaj traje 8 dana od 19.05.2015. do 27.05.2015.

Vezani dokumenti

Istaknuto