Natječaji - Prodaja nekretnina

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA 02.02.2018.

Objava: 2.2.2018.

Katastarske čestice 1094/1; 188 zgr., 189 zgr. i 191 zgr.; 1959/1, 1959/2.

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na slijedećim lokacijama: Katastarske čestice 1094/1; 188 zgr., 189 zgr. i 191 zgr.; 1959/1, 1959/2. (...)

Vidi vezani dokument.

Vezani dokumenti

Istaknuto