Natječaji - Prodaja nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja

Objava: 2.12.2014.

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 7/10), i članka 50. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 11/09, 11/11 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 28.11.2014. raspisalo je Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja. Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja traje 8 dana od 02.12.2014. do 09.12.2014.

Vezani dokumenti

Istaknuto