Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj / akademskoj godini 2019./2020.

Objava: 9.7.2019.

Temeljem članka 4. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima («Službene novine» Grada Buja broj 11/09), Izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima («Službene novine» Grada Buja broj 7/14), točke 2. i 3. Zaključka o broju, vrstama i visini stipendije za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2019./2020. («Službene novine» Grada Buja broj 10/19), Gradonačelnik Grada Buja raspisuje

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj / akademskoj godini 2019./2020.


U školskoj/akademskoj godini 2019./2020. Grad Buje dodijelit će 3 nove stipendije učenicima (A), 3 nove stipendije studentima (B), 2 stipendije učenicima slabijeg socijalnog statusa (C) i 2 stipendije studentima slabijeg socijalnog statusa (D) za nastavak školovanja u srednjoj školi/ obrazovanju na sveučilištu visokim učilištima a sukladno odredbama točke II Zaključka o broju, vrstama i visini stipendije («Službene novine» Grada Buja broj 10/19).
Stipendija za učenike srednjih škola isplaćuje se za razdoblje od 1. rujna do 30. lipnja tekuće školske godine godine.
Stipendija za studente sveučilišta u Republici Hrvatskoj te inozemstvu isplaćuje se za razdoblje od 1. listopada do 31. srpnja tekuće akademske godine.

Vidi vezeni dokument

Vezani dokumenti

Istaknuto