Ostali natječaji

NATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata u školskoj l akademskoj godini 2016./2017.

Objava: 1.7.2016.

Gradonačelnik Grada Buja raspisuje NATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata u školskoj l akademskoj godini 2016./2017.

U školskoj/akademskoj godini 2016./2017. Grad Buje dodijelit će 3 nove stipendije učenicima (A), 3
nove stipendije studentima (B), 2 stipendije učenicima slabijeg socijalnog statusa (C) i 2 stipendije
studentima slabijeg socijalnog statusa (D) za nastavak školovanja u srednjoj školi/ obrazovanju na
sveučilištu visokim učilištima a sukladno odredbama točke ll Zaključka o broju, vrstama i visini
stipendije («Službene novine» Grada Buja broj 7/16).
Stipendija za učenike srednjih škola isplaćuje se za razdoblje od 1. rujna do 30. lipnja tekuće
školske godine godine.
Stipendija za studente sveučilišta u Republici Hrvatskoj te inozemstvu isplaćuje se za razdoblje od
1. listopada do 31. srpnja tekuće akademske godine.

Vidi potpuni tekst Natječaja u vezanom dokumentu - NATJEČAJ STIPENDIRANJE UČENIKA STUDENATA 2016-2017

Vezani dokumenti

Istaknuto