O B A V I J E S T O ODRŽAVANJU PONOVNE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ‘’KAŠTEL-DORINA’’

Objava: 14.9.2017.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN-153/13) i Zaključka Gradonačelnika Grada Buja-Buie (KLASA: 350-01/16-01/93, URBROJ: 2105/01-01-17-28 od 12. rujna  2017. godine), daje se


O B A V I J E S T O ODRŽAVANJU PONOVNE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ‘’KAŠTEL-DORINA’’1. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ‘’Kaštel-Dorina’’ provesti će se od 22. rujna 2017. godine do 02. listopada 2017. godine.

2. Uvid u Prijedlog plana moći će se izvršiti u Gradskoj vijećnici Grada Buja-Buie svakog radnog dana od 8 – 11 sati, te na mrežnim stranicama Grada Buja-Buie – www.buje.hr

3. Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja ‘’Kaštel-Dorina’’ za Ponovnu javnu raspravu održat će se u utorak 26. rujna 2017. godine u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Buja-Buie.

4. Tijekom trajanja ponovne javne rasprave sudionici (pravne i fizičke osobe) imaju pravo davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana: - upisom u knjigu primjedbi i prijedloga u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom - upisom u zapisnik o javnom izlaganju, - dostavom putem pošte na adresu Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje

5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ‘’Kaštel Dorina’’ za Ponovnu javnu raspravu mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.

Objava: 17.10.2017.: Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu urbanističkog plana uređenja Kaštel-Dorina – vidi vezani dokument

Vezani dokumenti

Istaknuto